Vážení divadelní přátelé, dámy a pánové,

jsme v závěru maratonu postupových přehlídek završeného Národní přehlídkou venkovských divadelních souborů Krakonošův divadelní podzim. Tento ročník byl opět, řekněme, standardní jako v době před covidem. Všechny postupové přehlídky kromě jihočeské proběhly. Přesto se na paletě pro výběr programové rady sešlo osm nominovaných a dvanáct doporučených představení.

Je trochu mimořádné, že nominovaná inscenace byla na osobní žádost tvůrců pozvána jako host přehlídky, tou  je dnes shlédnutá komedie jedné tragédie Franze Werfela Jacobowski a Stjerbinsky v podání Rádobydivadla Klapý, za což souboru velmi děkuji. Druhou takovou zvláštností je účinkování vítěze Národní přehlídky jednoho herce v Kaznějově, souboru MonAmour z Mnichu, se hrou Moniky Novákové a Bety Minářů Dokud se randí, která byla zároveň doporučena z postupové přehlídky v Třešti. I pohádka pro děti, Sněhová královna Hanse Christiana Andersena v podání Divadelního spolku Vojan Desná – Mladá haluz, prošla postupovou přehlídkou v Josefově dole. Jediným ryzím hostem KDP bylo tedy vystoupení Bažantovy loutkářské družiny Poniklá se stínovým divadlem podle Edgara Allana Poea v úpravě Tomáše Hájka Černý kocour. Přehlídka měla i hosta – osobnost Jiřího Štěpničku, který zaplnil sál v neděli odpoledne. Všem zmíněným hostům vřele děkuji.

Porota v čele s Jaroslavem Kodešem, tajemníkem Ondřejem Bendou a ve složení Alexandr Gregar, Petr Jan Svoboda, Petra Richter Kohutová a scénograf Petr Kolínský měla o čem přemýšlet, co vysvětlovat, rozebírat a hodnotit.

Vzdělávací část kromě každodenních rozborových seminářů pod vedením odborné poroty doplňovaly i tři další kurzy: kurz SČDO v čele s Petrem Štindlem za podpory vedoucího Jaromíra Kejzlara, KDP mladým s pedelem Janem Hejralem a odbornými lektory Petrem Theodorem Pidrmanem a Marcelou Plíhalovou a také tzv. půdičkáři, tedy Seminář KDP s pedelem Vladimírou Koďouskovou a řízeným režisérem a scénografem Miroslavem Králem. Všem zmiňovaným vřele děkuji za odborný přínos k chodu KDP.

O dění přehlídky referoval deník Větrník, který ve svých deseti číslech přinesl informace o souborech a jejich protagonistech, o připravovaných změnách programu a přinášel také rozsáhlý fotografický report, který dodával fotograf přehlídky Ivo Mičkal. O to se staral tým pod vedením Jany Fričové, Lukáš Frydrych přinášel rozhovory s účastníky, zveřejňovaly se recenze jednotlivých představení i došlá pošta. Od poloviny přehlídky byla součástí týmu i korektorka Magda Králová. Technické zpracování, zlom a tisk zabezpečoval Pepa Hejral. Každé číslo bylo bezprostředně zveřejňováno na webových stránkách přehlídky kdpvysoke.cz, o což se staral Ondřej Vaverka. Všem kolegům děkuji za výdrž a někdy hektické nasazení.

Také v letošním roce se vyhodnocovala Cena diváka. Každý z návštěvníků tak mohl pomoci s hodnocením inscenací ze svého pohledu.

Součástí přehlídky byly i výstavy. Na půdě divadla Krakonoš byla výstava fotografií mažoretek, které každodenně zpestřovaly vítací ceremoniál. Další výstavou, významnější, byla ta nositelů Zlatého odznaku J. K. Tyla, již jste letos našli na velmi vhodném místě v městském informačním středisku a knihovně. Uvítací ceremoniál začínal na městském úřadě, kde bylo instalováno Ohlédnutí za 53. KDP, za přítomnosti některého ze zastupitelů společně s recitací dětí – letos se představili Jáchym Regál a Jasmína Plůchová. Před divadlem ochotnické soubory pozdravila dechová hudba Táboranka Jiřího Jíny, uvítací řeč měl Krakonoš, Pán hor, a po něm zástupci vyhlašovatele přehlídky Svazu českých divadelních ochotníků a přípravného výboru. Součástí pobytu souboru na KDP je krom vítání, prezentace inscenace a společenského večera – letos konaného většinou v penzionu Aktiv – také loučení v malém sále. Toho se vždy účastnili zástupci vyhlašovatele a pořadatele a také soubor Krakonoš jak zpěvem krakonošácké hymny, tak i poudačkou z úst Martina Hnyka.

Za bezpečnost pak děkuji sboru dobrovolných hasičů, kteří v divadle bděli nad bezpečností a při besedě s osobností byl jejich zásah velmi užitečný.

V průběhu přehlídky jsme měli i řadu hostů – z Libereckého kraje, z ministerstva kultury, dále hlavního sponzora i zástupce oblastních přehlídek.

Všem velmi děkuji za jejich přínos k celkovému klimatu přehlídky. Zvláště pak Občanskému sdružení Větrov a jeho ředitelce Svatavě Hejralové, Divadelnímu spolku Krakonoš a starostovi Janu Pohankovi. Děkuji též všem, kdo se starali během tohoto hektického týdne o úklid a naše občerstvení, restauraci U Medvěda za obědy a večeře a mistru dortů Zdeňku Tokárovi za sladké tečky ke kávě. Zapomenout nesmím ani na uvaděčky, techniky, šatnáře a další (a nemám to slovo rád), no bylo nás celkem 88.

Poděkování si zaslouží i naši věrní diváci, kteří plnili sedadla velkého i malého sálu.

Josef Hejral, předseda SČDO

 

Na závěr mi dovolte, abych prohlásil padesátou čtvrtou národní přehlídku venkovských divadelních souborů za ukončenou. A už nyní se můžeme těšit na padesátou pátou, která bude od 4. – 12. října roku 2024. Padesátá šestá má připravený termín 3. – 11. října roku 2025.