Milí diváci,

při návštěvě Krakonošova divadla vás, v zájmu ochrany našeho i vašeho zdraví, žádáme o dodržení aktuálních hygienických nařízení. Platná mimořádná opatření nám stanovují povinnost při vstupu na akci splnění podmínek kontrolovat a divákům povinnost splnění podmínek prokázat. Proto než vstoupíte do divadla, je třeba prokázat svou bezinfekčnost jedním z následujících způsobů:

  • Potvrzení o negativním RT-PCR testu, který nesmí být starší více než 7 dnů.
  • Potvrzení o negativním antigenním testu, který nesmí být starší více než 72 hodin a vystavila ho autorizovaná laboratoř nebo lékař.
  • Potvrzení o negativním antigenním testu pod online dohledem zdravotníka, který nesmí být starší 24 hodin.
  • Lékařem potvrzené potvrzení o prodělání onemocnění COVID-19 v posledních 180 dnech.
  • Certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o ukončeném očkování, tj. alespoň 14 dnů od aplikace druhé dávky, případně jedné dávky u vakcíny Janssen (pozor – první dávka v případě dvoudávkových vakcín k prokázání bezinfekčnosti od 9. 7. 2021 už nestačí).
  • Splnění podmínek prokážete libovolným způsobem: vytištěným potvrzením, SMS zprávou na displeji vašeho telefonu (v případě testů), nebo QR kódem v aplikaci Tečka.
  • Děti do 6 let bezinfekčnost prokazovat nemusí.
  • Pokud svou bezin fekčnost neprokážete, nebudeme vás moci na představení pustit, což by nás velmi mrzelo. Jako alternativu vám však nabízíme, že v případě nutnosti budete moci využít služeb testovacího stanu u divadla.
  • Abychom nemuseli pokaždé kontrolovat všechna potvrzení, pokud jste na přehlídce více dní, označíme si vás barevnými náramky – zelené dostanou ti, jejich bezinfekčnost není omezená nebo jsou v ochranné lhůtě, oranžové označují osoby s potvrzením na tři dny. Náramky dostanete v informačním středisku KDP v městské knihovně nebo v testovacím stanu.

Při příchodu na představení mějte zároveň se vstupenkou nachystané i potvrzení a přijďte prosím s dostatečným předstihem ať předejdeme zbytečné tvorbě front.

Pozorujete-li na sobě příznaky nemoci, nebo jste přišli do kontaktu s nakaženou osobou, buďte ohleduplní a zůstaňte doma. Do divadla vstupujte pouze s ochranou úst a nosu (respirátor třídy FFP2 nebo NANO rouška) a v předsálí se snažte udržovat rozestupy. Používejte dezinfekci rukou a dbejte pokynů organizátorů.

Děkujeme vám za vzájemný respekt a těšíme se na vás!
Váš tým Přípravného výboru Krakonošova divadelního podzimu