Kazimír Lupinec (vl. jm. Jan Červený)

Upokojenkyně

neděle 2. října 20.00
DS J. K. Tyl, Brodek u Přerova