dovolte mi, abych volně navázal na zprávu předsedy poroty. Rád bych připomněl doprovodný program přehlídky. Volné chvíle jste si mohli zpříjemnit prohlížením výstav instalovaných jednak tady v divadle Krakonoš – výstavy nového hlavního partnera přehlídky EMBY Paseky nad Jizerou a Co se nám letos podařilo, jednak na městském úřadě, kde jste se mohli seznámit s loňskými čerstvými držiteli Zlatého odznaku J. K. Tyla, nebo si prohlédnout kroniky oceněných. V muzeu pak to byla rozsáhlá výstava k padesáti letům přehlídky.
 Každodenní vítání na městském úřadu zpestřovalo pěvecké vystoupení Karolíny Patočkové a Kláry Strnádkové. Před divadlem Krakonoš pak vítala dechová hudba Táboranka pod taktovkou Jiřího Jíny a oko návštěvníků přitahovaly mažoretky, jež přijížděly do Vysokého z Rokytnice nad Jizerou a jejího okolí. Nově také účastníky vítala Krakonošova chasa s doprovodem harmoniky a basy. Kromě vítání jsme se každý den také loučili a věnovali vždy jednu kerkonošskou poudačku v interpretaci Martina Hnyka, či po představení se setkávali se souborem na společenském večeru v Bowling baru. Během přehlídky vyšlo deset zpravodajů Větrník. Snažili jsme se v nich mapovat denní dění v divadle i jeho nejbližším okolí včetně recenzí od členů odborné poroty na odehrané představení společně s názorem Půdičkářů a mladých milovníků divadla.
A nyní mi dovolte, abych poděkoval všem, kteří se na zdárném průběhu přehlídky podíleli. Ministerstvu kultury, Libereckému kraji, městu Vysoké nad Jizerou, partnerům a sponzorům, především hlavnímu partnerovi, firmě EMBA Paseky nad Jizerou, odborné a laskavé porotě pod vedením  Milana Schejbala ve složení Jaroslav Kodeš, Lenka Lázňovská, Petra Richter Kohutová, a Petr Kolínský, lektorům odborných kurzů – půdičkářům Rudovi Felzmannovi a Martinu Hakovi, kurzu KDP mladým Haně Marvanové a Petru Theodoru Pidrmanovi a Vladislavu Kracíkovi, lektoru Klubu režisérů SČDO, vedoucím kurzů Jaromíru Kejzlarovi, Haně Dohnalové a Janu  Hejralovi. Děkuji i kolegům v redakci deníku Větrník, Janě Fričové, Elišce Bochové, Aleši Hejralovi a fotografu Ivu Mičkalovi. Poděkování patří hasičům za bdění nad naší bezpečností, všem ubytovatelům a Bowling baru, tělovýchovné jednotě i integrované střední škole.
Zvláště děkuji pak především pořadatelům – Občanskému sdružení Větrov a Divadelnímu spolku Krakonoš s ochotnými techniky, a všem, kteří přiložili ruku k dílu, starali se o naše žaludky, uklízeli celou budovu několikrát denně. Všem, bez jejichž práce by přehlídka nebyla přehlídkou. A zvláštní poděkování zaslouží naši věrní diváci.
Josef Hejral, předseda SČDO
Vyšlo ve Větrníku č. 10