Entries by ellisdee

Vážení přátelé a hosté,

ráda bych věnovala poděkování úplně všem, kteří přiložili tu ruce, tu nohy, tu hlavy k přípravě a samotnému průběhu letošní přehlídky. Odpusťte mi, že na moment zabrousím i do svého soukromí, ale chci poděkovat i svým čtyřem dětem a jejich rodinám a Ivanovi za to, že se mnou vydrželi a byli mojí pevnou oporou. Končí definitivně jubilejní 50. ročník národní přehlídky a já mám […]

Výsledky

Na návrh odborné poroty L. národní přehlídky venkovských divadelních souborů ve Vysokém nad Jizerou Krakonošův divadelní podzim 2019 pořadatel udělil tato čestná uznání: Jiřímu Skovajsovi za roli Jakuba Buška, prvního radního, ve hře Ladislava Stroupežnického Naši vaši furianti Petru Sekaninovi za roli Valentina Bláhy, vysloužilého vojáka, ve hře Ladislava Stroupežnického Naši vaši furianti Jiřímu Chardabovi za roli Ducha Josefa Swana […]

Dámy a pánové,

dovolte mi, abych volně navázal na zprávu předsedy poroty. Rád bych připomněl doprovodný program přehlídky. Volné chvíle jste si mohli zpříjemnit prohlížením výstav instalovaných jednak tady v divadle Krakonoš – výstavy nového hlavního partnera přehlídky EMBY Paseky nad Jizerou a Co se nám letos podařilo, jednak na městském úřadě, kde jste se mohli seznámit s loňskými čerstvými držiteli […]

Závěrečné slovo odborné poroty L. ročníku KDP

Jubilejní L. ročník Národní přehlídky venkovských divadelních souborů Krakonošův divadelní podzim proběhl ve Vysokém nad Jizerou ve dnech 11.—19. října 2019 a zúčastnilo se ho sedm soutěžních inscenací. Ze soutěžního programu je zcela evidentní drtivá převaha předloh komediálního charakteru nad těmi dramatickými. Je to dnes jev naprosto pochopitelný, zvláště v oblasti venkovského amatérského divadla, neboť mnohé soubory se […]

Zájem je, divadla jsou vyprodaná a to je hlavní

Potkáváte ji v hospůdce už od naprostého začátku. Dříve vám kávu nosila na vysokých podpatcích a v šatech s naškrobenou zástěrkou. Teď už si dovolí nosit i kalhoty a podpatky snížila. Ale v kuchyňce ji najdete stále. Všech padesát ročníků divadelní přehlídky viděla a během devětačtyřiceti se o vás starala Eva Macháčková. V tom roce 1970 se odtud z Vysokého vypravil zájezd do Žebráku. Byli […]

Půdičkáři

Soubor z Kouřimi nám nabídl překomplikovaný a dlouhý příběh, v němž bychom předpokládali méně mnohomluvnosti a bohatší výběr neopakujících se divadelních nápadů. Značnou část diskuze jsme věnovali otázce, nakolik jsou herecké výkony jednotné a vyrovnané. Slib daný souborem v programu se nám zdál být naplněn. Půdičkáři Vyšlo ve Větrníku č. 9

Hrůzné tajemství Heleny V.

Existuje skutečně černá veverka? Běhá po vysockých pláních, v ovčích ohradách, sídlí v míst-ních lesích? Helena V. tvrdí, že takový tvor v horském městečku rozhodně nežije. Opak je však pravdou. Vzácná černá veverka s hnědavým žíháním se ve zdejší lokalitě skutečně vyskytuje. Vidět ji je sice vzácnost, ale není to nemožné. Hbitým lovcům z města L. se jeden exemplář divokého zvířete […]

Závěrečná!

Hej – náš milý Krakonoši! Zas jsme tady – dívky – hoši! Přijíždíme z dálky – z blízka, ať prší nebo se blýská. Po celý rok vzpomínáme – po celý rok se nám stýská. S pocitem – jak v plotě kůl – těšíme se na ty chvíle u tebe strávené – milé. Kdo nejede – ten je… Cvok. […]

Dobřichovice a ti ostatní sobě

Konečně budou mít Dobřichovičtí místo ke zkoušení a hraní svých inscenací. Dostali totiž dar shůry – žluté prasátko. „Vysocké divadlo bylo postavené za peníze ze sbírky. Také to Národní je naše, jelikož na něj národ přispěl sebranými penězi. Tak proč by to podobně nemohlo fungovat také v Dobříchovi-cích,“ zamyslela se hosteska Pavla a věnovala Dobřichovickému divadlu žluté keramické […]

Martin Drahovzal, Bram Stoker – Zločin na Lipnici aneb Dracula je zpět – Malá Divadelní Kumpanie Kou

Kouřimský soubor, tentokrát složený jak z různých souborů (Malé divadlo, Mrsťa Prsťa, DraMaŤáci), tak jednotlivců z území od Prahy přes Kouřim až po Kolín. Principál Martin Drahovzal, a nikoliv poprvé, působí jako autor, režisér a herec. Autorská variace na upírské téma chce parodovat jak známý román Dracula, jehož autorem je irský spisovatel Bram Stoker, který formou dopisů a deníkových výstřižků popisuje […]