ráda bych věnovala poděkování úplně všem, kteří přiložili tu ruce, tu nohy, tu hlavy k přípravě a samotnému průběhu letošní přehlídky. Odpusťte mi, že na moment zabrousím i do svého soukromí, ale chci poděkovat i svým čtyřem dětem a jejich rodinám a Ivanovi za to, že se mnou vydrželi a byli mojí pevnou oporou.
Končí definitivně jubilejní 50. ročník národní přehlídky a já mám toho v sobě tolik schovaného, co se právě teď dere ven, abych se s vámi o to podělila.
Co je to TO? Letošní dojmy a pocity z pře-hlídkového týdne, možná měsíce, snad i celého roku, nebo dokonce i padesátiletí. Pocity nesmírné únavy, ale zároveň také nesmírného štěstí a radosti, které pomalu vymazávají únavu, mění ji v pocit úžasu, který je spolu se smíchem dán jen člověku jako jeden z darů samotného života. Protože život je v podstatě velké tržiště s přepestrou nabídkou činností. A je jen na každém z nás, co si z té nabídky vybereme. Já a vy jsme si vybrali divadlo. Nevím, jak vy, ale já toho nelituji. Byla to dobrá volba. Přinesla mi spoustu nádherných zážitků a přátelství, a to je snad nejsilnější pouto na světě. Přátelství mezi lidmi naladěnými na stejnou strunu je úžasné, neopakovatelné a snad to jediné, co tenhle svět ještě udrží pohromadě.
Ve vysocké hře se mluví o pokladu. Ano, byl tu nalezen už druhý, plný peněz. Ale v proroctví Havlase Pavlaty je zmínka o třech. A právě letos mi došlo, že už jsou na světě všechny tři. Dva hmatatelné, schované v muzeích. A ten třetí si každý můžeme nabrat dle libosti. Je ukrytý tady v divadle, najdete ho na jevišti, v hledišti, v hospůdce, na půdičce, v šatně, klubovně, na chodbách, ba i v propadle. Je jako policajt Pumr. Neviditelný, ale všudypřítomný. Poklad v každém z nás, v lásce k divadelnímu dění, k divadlu jako takovému.
Chraňme si ho, pečujme o něj, ať je co předat dalším generacím. 233 let divadla a 50 let přehlídky nás k tomu zavazuje.
Takže už jen rozloučení s vámi všemi nejlépe slovy Vopovědníka z komedie o židoj Šilokoj:
Děte teď domů, Čechové, a dělejte zas věci nové.
Abyste mohli zase fikurovať a my se měli nač dívať!
Na shledanou, přátelé!!
Svatava Hejralová, ředitelka KDP
Vyšlo ve Větrníku č. 10
Na návrh odborné poroty L. národní přehlídky
venkovských divadelních souborů ve Vysokém nad Jizerou
Krakonošův divadelní podzim 2019
pořadatel udělil tato čestná uznání:
Jiřímu Skovajsovi za roli Jakuba Buška, prvního radního,
ve hře Ladislava Stroupežnického Naši vaši furianti
Petru Sekaninovi za roli Valentina Bláhy, vysloužilého vojáka,
ve hře Ladislava Stroupežnického Naši vaši furianti
Jiřímu Chardabovi za roli Ducha Josefa Swana
ve hře Mariny Carr U Kočičí bažiny
Iloně Pelikánové za roli Roziny, manželky mistra ostrého meče,
ve hře Karla Rudolfa Krpaty a Karla Steklého Počestné paní aneb Mistr ostrého meče
Aleně Joachimsthalerové za roli Berty
ve hře Marca Camolettiho Létající snoubenky
Kateřině Filla Věnečkové za roli Dorothy
ve hře Petera Quiltera Je úchvatná
Ondřeji Nováčkovi za roli St. Clair Byfielda
ve hře Petera Quiltera Je úchvatná 
Tomáši Musilovi za roli Toma / Jonathana
ve hře Martina Drahovzala, Brama Stokera Zločin na Lipnici aneb Dracula je zpět
Na návrh odborné poroty L. národní přehlídky
venkovských divadelních souborů ve Vysokém nad Jizerou
Krakonošův divadelní podzim 2019
pořadatel udělil
Ceny:
Ořechovskému divadlu Ořechov u Brna za komplexní herectví
ve hře Ladislava Stroupežnického Naši vaši furianti
Vladimíře Zborníkové za roli Hester Swanové
ve hře Mariny Carr U Kočičí bažiny
Ladislavu Valešovi za dramaturgický výběr
hry Mariny Carr U Kočičí bažiny
Janě Kahounové za scénu a kostýmy
ke hře Karla Rudolfa Krpaty a Karla Steklého Počestné paní aneb Mistr ostrého meče
Janě Jirgalové za roli Heleny Lechnerové, baronesy z Altenbergu,
ve hře Karla Rudolfa Krpaty a Karla Steklého Počestné paní aneb Mistr ostrého meče
Zbyňku Háderovi za roli Jiřího Zelingera, mistra ostrého meče,
ve hře Karla Rudolfa Krpaty a Karla Steklého Počestné paní aneb Mistr ostrého meče
Marii Sokolářové za roli Terezie Eleonory, hraběnky Ughartové,
ve hře Karla Rudolfa Krpaty a Karla Steklého Počestné paní aneb Mistr ostrého meče
Janu Korábovi za roli Martina Ignáce Kutnohorského, purkmistra města,
ve hře Karla Rudolfa Krpaty a Karla Steklého Počestné paní aneb Mistr ostrého meče
Lence Mejstříkové za kostýmy
ke hře Petera Quiltera Je úchvatná
Eugenii Koblížkové za roli Florence Foster Jenkinsové
ve hře Petera Quiltera Je úchvatná
Dušanu Navaříkovi za roli Cosmy McMoona
ve hře Petera Quiltera Je úchvatná
Aleně Říhové za režii a scénu
hry Petera Quiltera Je úchvatná
Tereze Benešové za roli Terky / Upíra
ve hře Martina Drahovzala, Brama Stokera Zločin na Lipnici aneb Dracula je zpět
Dobřichovické divadelní společnosti Dobřichovice za inscenaci
hry Petera Quiltera Je úchvatná
a
Cenu Dušana Zakopala:
Aleně Říhové 
Na návrh odborné poroty L. národní přehlídky
venkovských divadelních souborů ve Vysokém nad Jizerou
Krakonošův divadelní podzim 2019
do programu Jiráskova Hronova 2020
doporučení nebylo uděleno
pořadatel nominuje do programu Jiráskova Hronova 2020
inscenaci hry Je úchvatná
v provedení
Dobřichovické divadelní společnosti Dobřichovice
Odborná porota
Vyšlo ve Větrníku č. 10
dovolte mi, abych volně navázal na zprávu předsedy poroty. Rád bych připomněl doprovodný program přehlídky. Volné chvíle jste si mohli zpříjemnit prohlížením výstav instalovaných jednak tady v divadle Krakonoš – výstavy nového hlavního partnera přehlídky EMBY Paseky nad Jizerou a Co se nám letos podařilo, jednak na městském úřadě, kde jste se mohli seznámit s loňskými čerstvými držiteli Zlatého odznaku J. K. Tyla, nebo si prohlédnout kroniky oceněných. V muzeu pak to byla rozsáhlá výstava k padesáti letům přehlídky.
 Každodenní vítání na městském úřadu zpestřovalo pěvecké vystoupení Karolíny Patočkové a Kláry Strnádkové. Před divadlem Krakonoš pak vítala dechová hudba Táboranka pod taktovkou Jiřího Jíny a oko návštěvníků přitahovaly mažoretky, jež přijížděly do Vysokého z Rokytnice nad Jizerou a jejího okolí. Nově také účastníky vítala Krakonošova chasa s doprovodem harmoniky a basy. Kromě vítání jsme se každý den také loučili a věnovali vždy jednu kerkonošskou poudačku v interpretaci Martina Hnyka, či po představení se setkávali se souborem na společenském večeru v Bowling baru. Během přehlídky vyšlo deset zpravodajů Větrník. Snažili jsme se v nich mapovat denní dění v divadle i jeho nejbližším okolí včetně recenzí od členů odborné poroty na odehrané představení společně s názorem Půdičkářů a mladých milovníků divadla.
A nyní mi dovolte, abych poděkoval všem, kteří se na zdárném průběhu přehlídky podíleli. Ministerstvu kultury, Libereckému kraji, městu Vysoké nad Jizerou, partnerům a sponzorům, především hlavnímu partnerovi, firmě EMBA Paseky nad Jizerou, odborné a laskavé porotě pod vedením  Milana Schejbala ve složení Jaroslav Kodeš, Lenka Lázňovská, Petra Richter Kohutová, a Petr Kolínský, lektorům odborných kurzů – půdičkářům Rudovi Felzmannovi a Martinu Hakovi, kurzu KDP mladým Haně Marvanové a Petru Theodoru Pidrmanovi a Vladislavu Kracíkovi, lektoru Klubu režisérů SČDO, vedoucím kurzů Jaromíru Kejzlarovi, Haně Dohnalové a Janu  Hejralovi. Děkuji i kolegům v redakci deníku Větrník, Janě Fričové, Elišce Bochové, Aleši Hejralovi a fotografu Ivu Mičkalovi. Poděkování patří hasičům za bdění nad naší bezpečností, všem ubytovatelům a Bowling baru, tělovýchovné jednotě i integrované střední škole.
Zvláště děkuji pak především pořadatelům – Občanskému sdružení Větrov a Divadelnímu spolku Krakonoš s ochotnými techniky, a všem, kteří přiložili ruku k dílu, starali se o naše žaludky, uklízeli celou budovu několikrát denně. Všem, bez jejichž práce by přehlídka nebyla přehlídkou. A zvláštní poděkování zaslouží naši věrní diváci.
Josef Hejral, předseda SČDO
Vyšlo ve Větrníku č. 10
Jubilejní L. ročník Národní přehlídky venkovských divadelních souborů Krakonošův divadelní podzim proběhl ve Vysokém nad Jizerou ve dnech 11.—19. října 2019 a zúčastnilo se ho sedm soutěžních inscenací.
Ze soutěžního programu je zcela evidentní drtivá převaha předloh komediálního charakteru nad těmi dramatickými. Je to dnes jev naprosto pochopitelný, zvláště v oblasti venkovského amatérského divadla, neboť mnohé soubory se takto ucházejí o větší diváckou přízeň. Čestnou výjimkou je pak drama inspirované antickou tragédií U Kočičí bažiny z pera irské autorky Mariny Carr, se kterým se jevištně poctivě utkalo Rádobydivadlo Klapý a především režisér Ladislav Valeš. Z ranku tzv. zábavného divadla jsme se mohli setkat s celou plejádou titulů rozličného zaměření, ale i kvality. Vedle výtečných klasických komedií Jak je důležité míti Filipa Oscara Wildea (zde pod názvem Víme, jak je důležité míti Filipa) a Naši furianti Ladislava Stroupežnického (zde ve svébytné úpravě Vlastimila Pešky a pod názvem Naši vaši furianti) jsme viděli úsměvnou veselohru podle původní hry i pozdějšího filmového scénáře Počestné paní aneb Mistr ostrého meče, tzv. lehkou frašku Marca Camolettiho Létající snoubenky (kvalitativně asi nejproblematičtější textová předloha, která za takřka 60 let své existence ztratila na jisté překvapivosti i apelativnosti), současnou úsměvnou komedii s jistými hořkými podtóny Je úchvatná Petera Quiltera či do značné míry autorský počin Zločin na Lipnici aneb Dracula je zpět (autor scénáře Martin Drahovzal volně podle románu Brama Stokera).
Z uvedeného výčtu je patrné a pozitivní, že s nekvalitními rádobykomediemi bulvárního zaměření se setkáváme na vysockém jevišti jen velmi zřídka. Co však nejvíce tlačí botu amatérského divadla (a to zdaleka nejen toho venkovského) je oblast režijní. Lhali bychom si navzájem, kdybychom tvrdili, že tomu tak není. A znovu opakuji, že vím, jak složitá a odpovědná režijní práce je a jak „nevinně“ mnohdy k této funkci členové amatérských souborů přijdou. Je to však v dnešním divadelním umění prakticky rozhodující složka jevištní realizace a nese zásadní podíl na celkovém vyznění inscenačního výsledku. Je pravda, že na letošním Krakonošově divadelním podzimu jsme jisté krůčky k lepšímu v této oblasti zaznamenali, ale jsou to opravdu jen krůčky. Tím samozřejmě neříkám, že se zde neobjevily výraznější režijní počiny, ale ty jsou zatím v menšině. Na tomto místě je nutné vyzdvihnout tolik potřebné vzdělávací akce, které jsou nedílnou součástí vysocké přehlídky, a v této souvislosti zejména Klub režisérů SČDO letos vedený režisérem Vladislavem Kracíkem a Jaromírem Kejzlarem, který by mohl stávající situaci posunout k lepšímu. Na poli hereckém (byť je herectví velmi úzce spjato s režií) můžeme mluvit o četnějších nadprůměrných, výjimečně výborných výkonech.
Jubilejní padesátý Krakonošův divadelní podzim zahájilo Ořechovské divadlo Ořechov u Brna, které ve Vysokém takřka „zdomácnělo“ a u místního publika si vydobylo značné renomé. Soubor, respektive jeho dramaturg, režisér, scénograf a hudební skladatel smysluplně upravil Stroupežnického Naše furianty pro potřeby svých herců a zpěváků (svou úpravu nazval Naši vaši furianti) a nazkoušel s nimi velmi kreativní inscenaci, ženoucí se v dynamickém tempu od gagu k dalšímu gagu. Přidáme-li k tomu vynikající scénografii (doslova malý český rybníček, ve kterém si vyřizujeme účty) a typicky ořechovskou divadelní poetiku, není divu, že se hlediště (zvláště v první půli soutěžního představení) skvěle bavilo. Škoda, že ve druhé polovině inscenace se prudký vodopád gagů vyčerpává a svým způsobem opakuje a potlačuje dějová fakta i motivace postav, důležité pro převyprávění a dovyprávění samotného příběhu. Jakoby se původní autor Ladislav Stroupežnický stále více prosazoval, leč aktéři mu to moc na jevišti neumožňují. I když jsme se báječně bavili, inscenační koncept sliboval víc.
Marina Carr, ceněná současná autorka, je dramatička spjatá s irskou krajinou, jež přiznává antickou či shakespearovskou inspiraci a má ambici psát hry na tragickém půdorysu a se silným, často ponurým příběhem, v jehož ohnisku obvykle stojí rodinné vztahy, velmi často pak mateřství jako takové. Tvorba režiséra Ladislava Valeše, jeho Rádobydivadla Klapý a Mariny Carr mají tolik styčných bodů, že jejich setkání bylo dříve či později pravděpodobně nevyhnutelné, přinejmenším v rovině dramaturgické. Drama drátenice Hester Swanové, která má být vyhnána ze „své“ Kočičí bažiny, protože bývalý milenec a otec jejího dítěte se hodlá oženit s mladší a movitější ženou, odhaluje dávnou vinu a vede k tragickému konci. Autorka se přitom netají inspirací v příběhu Médey, ve hře vedle sebe existují svět mrtvých a svět živých, řeší se téma mateřství, ale také sebeklam, zločin a trest atd. Jde o útvar mnohovrstevnatý a velmi komplikovaný, náročný (i pro renomované profesionály) na nalezení dramaturgicko-režijního konceptu, ale i odpovídajícího způsobu herectví. Je nutné říci, že výše zmíněné se režisérovi a souboru podařilo nalézt jen částečně a že soutěžní představení bylo v mnoha ohledech problematické. Herecky inscenaci kraluje Vlaďka Zborníková jako Hester, z dalších postav působí nejzajímavěji Duch Josefa Swana Jiřího Chadraby či Kočičí žena Liběny Štěpánové. Nelze nezmínit věc zásadní – Hester Swanová je také nositelkou rodové kletby, která přechází z matky na dceru. Z tohoto důvodu musíme považovat nahrazení dcery synem (byť Kristián Valeš předvedl velmi zdařilý a sympatický výkon) za největší chybu v koncepci celé inscenace. V dobrém slova smyslu ambiciózní, respektu hodný a odvážný divadelní projekt zůstal tentokrát jevištně nenaplněn.
Veselohru Mistr ostrého meče napsal v roce 1940 k oslavám 600 let Pardubic Karel Rudolf Krpata, o čtyři roky později se dočkala filmového zpracování, které známe jako Počestné paní pardubické (scénář Karel Steklý, režie Martin Frič). V devadesátých letech minulého století původní předlohu i filmový scénář upravil režisér Gustav Skála a tento kompilát pod názvem Mistr ostrého meče se stal výchozím bodem inscenace DS Bratří Mrštíků Boleradice. A nutno říci, že volba to byla v zásadě správná, a to především proto, že souboru v čele s režisérkou Ivou Kahounovou se podařilo přehledně jevištně převyprávět základní uzlové body příběhu – byť je tento značně jednoduchý a z dnešního pohledu až naivní, je v silách současných boleradických divadelníků takovýto titul zvládnout. Je ovšem v takovémto případě důležité nejen, že se příběh vypráví, ale také jakým způsobem se vypráví, zvlášť v důsledném výběru hereckých výrazových prostředků. A zde vidíme značné rezervy. Není totiž patrný ústřední princip, podle kterého by použité herecké prostředky vytvořily dohromady sladěný celek. Z tohoto pohledu nejvíce zaujaly výkony např. Zbyňka Hádera (Jiří Zelinger), Marie Sokolářové (hraběnka Terezie Eleonora) či Jany Glocové Jirkalové (Helena Lechnerová). Na straně druhé herecko-režijní pojetí některých postav působilo jako z jiného „soudku“ a vyvolávalo značné rozpaky. Je nutné zmínit také velmi zdařilé a funkční scénické řešení, které umožňovalo rychlé změny prostředí, a skvělé kostýmy (scéna a kostýmy Jana Kahounová), které asi nejvíce odkazovaly k jistému „retrostylu“ a jemné nadsázce, které by inscenaci jako celku velmi slušely.
Hra francouzského komediografa italského původu Marca Camolettiho Létající snoubenky, se kterou se představil DS Zdobničan Vamberk, je bulvární zápletkovou komedií. Základní zápletkou je polygamické jednání Bernarda, který si své milenky vybírá zásadně z leteckých společností. Tři letušky se tak v jeho pařížském bytě pravidelně střídají podle letových řádů. A nebyla by to komedie, kdyby bouře nad Atlantikem a zpoždění linek nezpůsobily katastrofu…  Létající snoubenky jsou spíše konverzační než situační komedií a jsou postaveny na slovním humoru. Je však nutné, pokud má tento humor fungovat v plné síle, aby na sebe jednotlivé postavy reagovaly, aby slovní jednání vycházelo ze sdělení partnera a aby byl poskytnut divákovi dostatečný prostor k tomu, aby viděl a mohl si „užít“ proces řešení jednotlivých situací. To se, bohužel, vamberským divadelníkům dařilo při jejich soutěžním představení jen zřídka. Jednou ze základních podmínek dobré komedie je správné typové obsazení. To se projevilo spíše u dámského obsazení než u pánského, kterému by prospělo, kdyby obě role hráli vrstevníci, jak je autorem předepsáno (nebo by měl být jejich věkový rozdíl zdůvodněn). Roli služky Berty si zahrála režisérka Alena Joachimsthalerová, která byla díky svému hereckému projevu a smyslu pro pointování herecky nejpřesnější a nejvíce se blížila požadavkům, které tato populární, i když z dnešního pohledu již trochu vyčpělá komedie vyžaduje.
DS Havlíček Zákupy přivezl letos do Vysokého nad Jizerou inscenaci Víme, jak je důležité míti Filipa v úpravě a režii Jiřího M. Šimka, jejíž základ tvoří nejklasičtější konverzační komedie Jak je důležité míti Filipa Oscara Wildea. Tato mistrně napsaná hra je plná aforismů, bonmotů, paradoxů a absurdit a z dialogů čiší břitký humor, ironie, sarkasmus. Na jednoduchém příběhu, který sám o sobě nepostrádá parodické a absurdní motivy, se autor mistrně vysmívá morálce tehdejší viktoriánské společnosti. Ovšem nejen ji – jakoby od viktoriánské Anglie k dnešku uběhlo jen pár let… A jak s touto lehkovážnou komedií pro vážné lidi naložil soubor ze Zákup? Tvůrci programově rezignovali na alespoň pokus se prostřednictvím této hry nějakým způsobem vyjádřit k dnešku. A navíc pomocí připsaných písniček, jejichž literární hodnota značně za Wildem pokulhává, nabídli divákům sladkobolný příběh spíše v oděvu vaudevillu než břitké konverzační komedie. Dialogy neperlily, herci v představení působili opatrně, až cudně, nedostávalo se patřičné energie a napětí. Pouze představitelky Gvendolíny a Cecílie občas naznačily, jak herecky přistupovat k nadsázce při konverzaci a přitom držet charakter postavy. Samozřejmě, soubor má právo upravit si Wildeovu předlohu k obrazu svému, leč nenáročným vaudevillem nepřinesl žádnou novou divadelní kvalitu, která by tento krok ospravedlnila.
Současný anglický dramatik Peter Quilter je autor komedií s výraznou výchozí situací a prolínáním komediálních prvků s dramatickými. Pracuje velmi obratně s nedorozuměním a paradoxem, ale také se sentimentem, osvědčuje smysl pro anglický humor a jeho dialogy jsou duchaplné a brilantní, přiznaně inspirované právě Oscarem Wildem. Alena Říhová, režisérka Dobřichovické divadelní společnosti Dobřichovice, si z jeho tvorby vybrala textovou předlohu Je úchvatná, která je inspirovaná životem a „dílem“ pěveckého fenoménu Ameriky čtyřicátých let minulého století Florence Foster Jenkinsovou. Režisérka text zkrátila na únosnou míru při zachování a srozumitelnosti původního příběhu, navíc pracuje s kontextem a uvádí příběh do širších souvislostí prostřednictvím promítaných fotografií či hudebních čísel. A hlavně – v kontextu letošní přehlídky jsme poprvé byli svědky komplexního jevištního tvaru s přesným dramaturgicko-režijním konceptem, domyšleným a pointovaným ve všech složkách (scénografie, hudební a světelný plán) a velmi dobře interpretačně odvedený, a to jak herecky, tak pěvecky. Quilternovu hru Je úchvatná nelze inscenovat bez představitelů čtyř hlavních rolí, kteří musí disponovat konverzačními schopnostmi a také schopností partnerské souhry, o řemeslné vybavenosti nemluvě. A Dobřichovičtí takové mezi sebou mají. Kraluje jim samozřejmě Eugenie Koblížková v roli Florence, která nejenže skvěle zpívá, ale dokáže zprostředkovat i Florencinu šťastnou povahu a její charisma. Výhrou inscenace je i Dušan Navařík jako Cosma McMoon, jenž nejen skvěle hraje na klavír, ale dokáže na jevišti bez zbytečných gest opravdu existovat. Těmto dvěma výborně sekundují Ondřej Nováček coby partner Florence a Kateřina Filla Věnečková jako kreativní kamarádka Dorothy. Přes drobné „vady na kráse“ (příliš jednostrunné pojetí postavy služky Maríi či temporytmus kolem pohřbu psíka Punti) mně nezbývá, než citovat mou milou kolegyni Petru Richter Kohutovou: Úchvatná byla úchvatná.
Martin Drahovzal není ve Vysokém nad Jizerou neznámou osobností, se souborem Mrsťa Prsťa zde zaznamenal již nejeden úspěch. Tentokrát se postavil coby autor a režisér do čela Malé Divadelní Kumpanie Kouřim, která uzavřela soutěžní část přehlídky inscenací Zločin na Lipnici aneb Dracula je zpět. Jde o autorskou variaci na upírské téma, jejímž cílem je parodovat jednak známý román Dracula irského spisovatele Brama Stokera a pak také tzv. béčkové hororové filmy (např. Romero), v nichž se vždy parta mladých lidí někam vydá s cílem něco zažít a potká je tragický konec. Celkové parodické uchopení látky podtrhuje i fakt, že režie pracuje s klišé, a to jak filmovými, tak divadelními, a reálné či realistické situace střídají ty, ve kterých se hororový film natáčí a postupně do obou těchto světů zasahují i „praví“ upíři. Je škoda, že zejména v první polovině inscenace nedostáváme do hlediště dostatečně zřejmý inscenační klíč a že zmíněné světy nejsou herecky důsledněji akcentovány.  Příběh tak působí zbytečně komplikovaně a zdlouhavě. Ve druhé polovině již inscenace funguje přehledněji a tím i mnohem působivěji, a to ve všech složkách. Z hereckého kolektivu nejvíce zaujali Tereza Benešová jako Terka, kterou v řádu žánru zachraňují songy Daniela Hůlky ze známého muzikálu, a také Tomáš Musil v roli Tom / Jonathan.
Tolik k soutěžní části. Krakonošův divadelní podzim je ovšem i bohatý doprovodným programem, který v sobě zahrnuje řadu aktivit. Letošní ročník zahajovalo mimosoutěžní představení místního DS Krakonoš Vysoké nad Jizerou Republiku za koně a fotbal, mohli jsme shlédnout vítěznou inscenaci národní přehlídky divadla jednoho herce Do kalhot! autora a protagonisty Jaroslava Střelky, pohádku O Budulínkovi v podání Divadla Kapsa Andělská Hora, recesistní pásmo Možná přijde i Krakonoš příležitostného spolku Vobskočák, koncert v kostele pěveckého sboru Mládí z Jablonce nad Jizerou a na závěr jsme mohli obdivovat Taneční divadlo BUFO Martina Packa v představení Tadáda dib tadáda a Letí smetí. A nechyběla ani tradiční beseda s osobností – tentokrát s Tomášem Töpferem. Rád bych se při této příležitosti zmínil i o velmi zdařilé výstavě ve vysockém muzeu, která mapuje historii padesáti ročníků Národní přehlídky venkovských divadelních souborů. Nemohu samozřejmě zapomenout ani na tolik potřebné a užitečné vzdělávací semináře. Vedle již zmíněného Klubu režisérů SČDO to byl již 8. ročník Semináře KDP – tzv. „půdičkářů“, letos přejmenovaných na „pun-tičkáře“, pod vedením Rudolfa Felzmanna a krátce i Martina Haka a KDP mladým s lektory Hanou Marvanovou a Petrem Theodorem Pidrmanem.  Podle mého názoru by bylo velmi přínosné a užitečné (i pro budoucnost celé přehlídky), pokud by seminář KDP mladým mohl probíhat celý týden a mohli se ho účastnit nejen semilští gymnazisté.
Jubilejní padesátý ročník Krakonošova divadelního podzimu ve Vysokém nad Jizerou končí. Za dobu své existence jednoznačně tento festival prokázal svou smysluplnost, stejně jako prokázalo svou smysluplnost samotné divadlo nebo, chcete-li, divadelní umění. Často přemýšlím, proč si lidé před několika tisíci lety vlastně divadlo vymysleli, a docházím vždy ke stejnému závěru, že je to proto, že lidé ke své existenci prostě potřebují sdílet společný zážitek a to jim žádné jiné umění zprostředkovat neumí. Mnozí předpovídali v souvislosti s vyná-lezem filmu, televize a dalšími a dalšími médii, včetně těch elektronických, konec divadla, že už divadlo nebude mít co říct. A ejhle! Divadlo existuje a jsem přesvědčen, že existovat bude i nadále. Pokud budou ti na jevišti a ti v hledišti prožívat hluboký společný divadelní zážitek, budou se znovu a znovu lidé do divadel vracet. Přeji upřímně Krakonošovu divadelnímu podzimu, aby oněch hlubokých divadelních zážitků zažíval i v budoucnu co nejvíce, neboť jak říká význačný evropský divadelník: Opona, která se zvedá, přináší naději. Opona, která padá, přináší jen otazníky.
Milan Schejbal
Vyšlo ve Větrníku č. 10
Potkáváte ji v hospůdce už od naprostého začátku. Dříve vám kávu nosila na vysokých podpatcích a v šatech s naškrobenou zástěrkou. Teď už si dovolí nosit i kalhoty a podpatky snížila. Ale v kuchyňce ji najdete stále. Všech padesát ročníků divadelní přehlídky viděla a během devětačtyřiceti se o vás starala Eva Macháčková.
V tom roce 1970 se odtud z Vysokého vypravil zájezd do Žebráku. Byli jsme tam jeden den. Přijeli jsme na večerní představení a nešel proud. Divadlo kvůli tomu začínalo až skoro před půlnocí, a tak se tam nejprve zpívalo a hrálo. Ale bylo tam vlastně strašně málo lidí.
No a jak to bylo s tou první vysockou?
I na ní jsem byla. Ta už trvala od soboty do soboty a já jsem na ní byla od úterka, protože Mařenka Hejralová mě požádala, abych zaskočila za číšníka, kterého propustila. A od té doby jsem na přehlídkách obsluhovala. Zpočátku byl jen ve dveřích postavený škopek a v něm se mylo nádobí. Prodávala se limonáda a pivo v lahvích. Tenkrát byla kuchyňka ještě promítačskou kabinou, byly tam velké promítačky, protože tu bylo i kino. Pak se všechno předělalo, provoz se zvětšoval, já jsem ze servírky postoupila na vedoucí kuchyňky. Ale obsluhovala jsem pořád, k tomu jsem zásobovala a organizovala. Bylo to náročné, ale teď už si to jen užívám.
Jak a kde jste tu jedli?
Stravování se měnilo. Úplně na začátku jsme chodili na náměstí k Bartoníčkom do hotelu na obědy. Pak začala Mařenka Hejralová vařit na půdě, ale kvůli hygieně musela skončit a  připravovala jídlo jen pro místní. Půda se předělala na jídelnu a postupem času se jídlo začalo dovážet i pro ostatní účastníky. Ale sejkory na bále, ty se dělaly vždycky.
Jak se proměnili hosté, kteří za těch padesát let do divadelní hospůdky přišli? 
To se dá říct jen těžko. Dříve to bylo všechno takové svázanější, možná někdy i upřímnější. Lidi sem vždycky strašně rádi jezdili. Je to prostě o době. Když sem začaly jezdit ty úplně první soubory, stavily se nejprve do kuchyňky pozdravit se, často i pomáhali. Dneska je úplně jiná doba, mnohem rychlejší, a tak se i ten provoz musel přizpůsobit. Už to není tak důvěrné, tak osobní. Už se úplně všichni neznáme.
Stíháš jít třeba na divadlo během přehlídky?
Ne. Vůbec ne. Když jsi celý den v kuchyni a pak máš jít do divadla, to už není ta správná chuť, jsem unavená, i kdyby to bylo sebelepší divadlo. Ale sledujeme představení, když je čas, z kuchyňky. Zbylo nám tam okénko po promítačské kabině.
Utkvěl ti nějaký konkrétní ročník v paměti?
Ráda vzpomínám na tu legraci, kterou jsme si tady užívali. Na patronátní večery ve vile. Ty byly fajn. Byl tam třeba soubor, který dostal prase a do rána mu ho ukradli. A když přišel soubor na hodnocení do divadla, tak prase bylo v loutkách. S technikou jsme se různě pošťuchovali. Ráda vzpomínám, jak jsme o přehlídkách spávali v divadelní budově na půdě, jeden rok jsme měli i ráno v sedm rozcvičku před divadlem. Tehdy byly semináře už od osmi, takže jsme spěchali.
Co si v hospůdce lidi nejvíce dávají. Mění se jim s dobou nějak chutě?
Kdysi byly velmi oblíbené topinky, které teď už vlastně neděláme. Nebo párky, o ty byl velký zájem v době, kdy jich na trhu moc nebylo. Tady byly, tak si je každý objednával. Ale mění se způsob stravování, tak teď jdou víc hemenexy a hitem posledních let jsou palačinky. Letos tu uvádíme také retrodrinky, které se odkazují na míchané nápoje, co jsme nabízeli zhruba před dvaceti lety. Červánky, žabí škvrky – ty šly ve své době ohromně. Dneska už o to lidi moc nestojí.
Setkala ses za těch padesát let s někým, s kým ses opravdu ráda poznala?
Jednotlivce bych asi jmenovat nemohla a nechtěla. Vždycky jsem ráda viděla a vidím ty lidi, co se každý rok vrací, pozdravíme se, popovídáme. Na ně se těším. A jestli se mění návštěvnost? To bych neřekla. Lidí je asi tak stejně po celých padesát let, jen teď se možná rychleji střídají, méně jich zůstává celý týden. Zájem o přehlídku je pořád, divadla jsou vyprodaná, a to je hlavní.
Vyšlo ve Větrníku č. 9

Soubor z Kouřimi nám nabídl překomplikovaný a dlouhý příběh, v němž bychom předpokládali méně mnohomluvnosti a bohatší výběr neopakujících se divadelních nápadů. Značnou část diskuze jsme věnovali otázce, nakolik jsou herecké výkony jednotné a vyrovnané. Slib daný souborem v programu se nám zdál být naplněn.

Půdičkáři
Vyšlo ve Větrníku č. 9
Existuje skutečně černá veverka? Běhá po vysockých pláních, v ovčích ohradách, sídlí v míst-ních lesích? Helena V. tvrdí, že takový tvor v horském městečku rozhodně nežije.
Opak je však pravdou. Vzácná černá veverka s hnědavým žíháním se ve zdejší lokalitě skutečně vyskytuje. Vidět ji je sice vzácnost, ale není to nemožné. Hbitým lovcům z města L. se jeden exemplář divokého zvířete podařilo odchytit a v krabici převázané mašlí nevěřící Heleně předat.
„Vždyť je hnědá,“ prohlásila dáma zklamaně, avšak auditorium zjistilo, že Helena V. trpí vzácnou a naprostou barvoslepostí, o které do dnešního dne nic netušila. Smutný fakt potvrdil svými slovy rodinný přítel Milan S. „Vidíte přeci, že léta žije s černochem a neví o tom!“
Vyšlo ve Větrníku č. 9
Hej – náš milý Krakonoši!
Zas jsme tady – dívky – hoši!
Přijíždíme z dálky – z blízka,
ať prší nebo se blýská.
Po celý rok vzpomínáme –
po celý rok se nám stýská.
S pocitem – jak v plotě kůl –
těšíme se na ty chvíle
u tebe strávené – milé.
Kdo nejede – ten je…
Cvok.
To by přece nebyl rok,
kdy se plní krásná přání.
My všichni – posedlí hraním –
kulisama praštění
a do hraní zbláznění.
V říjnu musíme být tady!
Neboť přátel husté řady
čekají tu na setkání.
Velké divadelní klání –
posezení pěkně spolu –
likvidace alkoholu!
Mnohý na nás tupě zírá:
Vysoké? Vždyť to je díra –
Konec světa – věčně zima!
Netuší, jak je tu prima.
Všechny starosti se ztrácí,
když přátelé Vysočáci
popadnou nás v náruč svoji.
Jiným myšlenky se rojí:
co z toho divadla máte?
Něco na tom vyděláte?
Nebo vám jde jenom o to
vidět někde svoje foto?
Každý takový by zhrd –
kdyby věděl, že jen…
Radost – potěšení.
A to vůbec málo není.
Stovky přátel jsme tu našli.
A na mnohá místa zašli,
která bychom – moji milí –
si těžko navštívili.
Teď jsme ve Vysokém – tady.
A jsou nás tu husté řady,
neboť – Krakonoši milý,
rádi bychom oslavili,
že máš všechny nás tu rád
i pod číslem 50.
Divadlo tu dlouho hlídáš,
celé generace vídáš,
Jak se na jevišti snaží,
Žes nás všechny hrozně blaží,
Že s úsměvem velkým v líci
Můžem vždy – v tomhle měsíci
Ať je slunko nebo mraky
Potěšit se s Vysočáky!
Každý rok si práci dáte,
velkou péči o nás máte!
Děkujem vám – každý – rád
křičí sláva – padesát!
Dík za vaši náruč milou,
že vládnete divnou silou,
která – i když silnější je,
všechny nás sem přitahuje.
Přejeme vám radost – zdraví
a i když vás jistě znaví
ta týdenní péče – víme,
že zas za rok přijet smíme.
Krakonoši – buď vždy bdělý!
Ochraňuj tu kraj ten celý.
A v náruči pochovej
lidi – ať je jim tu nej!
Jiří Hlávka
Vyšlo ve Větrníku č. 9
Konečně budou mít Dobřichovičtí místo ke zkoušení a hraní svých inscenací. Dostali totiž dar shůry – žluté prasátko.
„Vysocké divadlo bylo postavené za peníze ze sbírky. Také to Národní je naše, jelikož na něj národ přispěl sebranými penězi. Tak proč by to podobně nemohlo fungovat také v Dobříchovi-cích,“ zamyslela se hosteska Pavla a věnovala Dobřichovickému divadlu žluté keramické prasátko, do něhož vložila finanční počinek. Pokladnička oběhla celou hospůdku U Padesátnice a Dobřichovičtí mají na základní kámen. Od teď bude prasátko v obývacím pokojí Říhových, kam můžete nosit své příspěvky na stavbu tamního divadla.
Vyšlo ve Větrníku č. 9
Kouřimský soubor, tentokrát složený jak z různých souborů (Malé divadlo, Mrsťa Prsťa, DraMaŤáci), tak jednotlivců z území od Prahy přes Kouřim až po Kolín. Principál Martin Drahovzal, a nikoliv poprvé, působí jako autor, režisér a herec. Autorská variace na upírské téma chce parodovat jak známý román Dracula, jehož autorem je irský spisovatel Bram Stoker, který formou dopisů a deníkových výstřižků popisuje děsivé věci, které se odehrály v blízkosti tajemného hradu maďarského hraběte; román vyšel v roce 1897, tak béčkové horory (např. Romero), v nichž se vždy parta mladých lidí někam vydá s cílem něco zažít. Jediné, co zažijí, je tragický konec. Pro zpravodajskou úplnost musím dodat, že existují také novější filmové verze románu. První natočil v roce 1992 americký režisér F. F. Coppola a v roce 2000 byl Dracula natočen jako thriller (režie Patrick Lussier). V českém rybníčku existuje muzikál Dracula z au-torské dílny Karla Svobody, Zdeňka Borovce a Richarda Hese. Režii měl legendární Jozef Bednárik a prvním představitelem byl Dan Hůlka. Nejnovější nastudování provedlo pražské Hudební divadlo Karlín, tentokrát s živým orchestrem.
V základní expozici inscenace je třeba připomenout starší inscenaci kladenského VADu Tajemný hrad v Karpatech. Vidíme jednotlivce obtížně se šplhající do kopce ke zřícenině, která připomíná papírové filmové kulisy, je však reálným objektem. Nedostaneme žádnou informaci, proč chtějí natáčet film, který bude lepší než dávná televizní inscenace, a ani se nedozvíme, co je skupina zač. Nicméně se jedná o reálnou situaci. Přichází režisér a jeho „víkendová láska“, oba v kože-ných kostýmech a černých brýlích, což je jasný signál, že půjde o parodii. Začíná se pracovat s klišé, jak filmovými i divadelními (např. vztahy ve filmovém štábu). Filmové herectví je šmíra. To všechno představuje možné inscenační klíče. Žádný z nich v první polovině inscenace beze zbytku nefunguje. Navíc civilní poloha, která se prolíná s filmem, je z hlediska stylu a prostředků pouze falešné předstírání, do jevištní pravdivosti má hodně daleko. Naprosto matoucí jsou opakované repliky vztahující se k filmovému režisérovi Tarantinovi. Ten povyšuje béčkové filmy na umění a zamýšlený cíl inscenace = parodie se s tím v první polovině naprosto míjí. První půlka inscenace opravdu nefunguje, neboť chybí klíč. Překvapivě inscenace začíná fungovat v poslední třetině (zhruba od posvěcené Matonky), a najednou prostředky přinášejí dokonce i onu zamýšlenou parodii. V tomto kódu můžeme číst i samotný závěr inscenace s Čes-kým lvem. Z hereckého ansámblu zaujali dva lidé – Terka Terezy Benešové, ona naivní obdivovatelka Daniela Hůlky, která nakonec jediná přežije. Dobré momenty má Tom/Jonathan Tomáše Musila.
Škoda, že soubor nemůže na přehlídkách uvádět své podle mého mínění zajímavější Šílené nůžky. Asi by se o tom psalo lépe.
Lenka Lázňovská
Vyšlo ve Větrníku č. 9