Soubor z Kouřimi nám nabídl překomplikovaný a dlouhý příběh, v němž bychom předpokládali méně mnohomluvnosti a bohatší výběr neopakujících se divadelních nápadů. Značnou část diskuze jsme věnovali otázce, nakolik jsou herecké výkony jednotné a vyrovnané. Slib daný souborem v programu se nám zdál být naplněn.

Půdičkáři
Vyšlo ve Větrníku č. 9