Příspěvky

Soubor z Kouřimi nám nabídl překomplikovaný a dlouhý příběh, v němž bychom předpokládali méně mnohomluvnosti a bohatší výběr neopakujících se divadelních nápadů. Značnou část diskuze jsme věnovali otázce, nakolik jsou herecké výkony jednotné a vyrovnané. Slib daný souborem v programu se nám zdál být naplněn.

Půdičkáři
Vyšlo ve Větrníku č. 9

Slíbili nám komedii a ona to komedie byla. Příběh vychází ze skutečného životního příběhu slavné podivuhodné umělkyně. Máme pocit, že se jedná o kvalitní text, byť drobné krácení by nebylo na škodu (např. nevyrovnanost první a druhé části). Nepoměrně méně dějových prvků ve druhé části se opakováním již sdělených faktů. Soubor je herecky a pěvecky výborně vybaven, navíc má perfektní podporu v technice. Je dobré prožít večer při inteligentní zábavě i s poselstvím o velké moci nadšení pro umění.

Půdičkáři
Vyšlo ve Větrníku č. 8