V pátek jsme sem nastoupili,
tak jsme se tu seznámili
a shlédli pár inscenací,
poctěni jsme vaší prací.
Každý večer do půlnoci
přemýšleli do tmy tmoucí
nad nejlepší formulací.
I když nejsme kdovíjací,
zažili jsme srandy kopec,
zamrzel nás náhlý konec.
Lektorům moc děkujeme,
příště zase přijedeme
.
.
.
Chcete nás?
KDP mladým
Vyšlo ve Větrníku č. 6