Na návrh odborné poroty LII. národní přehlídky
venkovských divadelních souborů ve Vysokém nad Jizerou
Krakonošův divadelní podzim 2021
přehlídka udělila tato čestná uznání: 

Aleši Kučerovi za roli Luboše

                                                                                                ve hře Antonína Procházky S tvojí dcerou ne

Anežce Harušťákové za roli Sandry

                                                                                                ve hře Antonína Procházky S tvojí dcerou ne

Tomáši Hradilovi za technickou přípravu scény

                                                                                                         hry Davea Freemana Dovolená s rizikem

Silvii Grygarové a Zdeňce Kulové za režii

                                                                                                     hry Jeffa Barona Návštěvy u pana Greena

Nikole Korábové a Štěpánce Veselé za výpravu

                                    hry Oldřicha Daňka Kulhavý mezek aneb Výbuch na jičínském zámku

Jiřímu Brabcovi za režii

                                    hry Oldřicha Daňka Kulhavý mezek aneb Výbuch na jičínském zámku

Martině Čechové za roli Anny

                                                                                                                               ve hře Maxima Gorkého Vassa

Davidu Langerovi za roli Sergeje

                                                                                                             ve hře Aleny Herman Odpusť, Natašo!

DS Ledříček při TJ Sokol, Klášterec nad Orlicí za dramaturgickou volbu

                                                                                                                     hry Lutze Hübnera Úča musí pryč!

Ondřeji Bendovi za roli George

                                                   ve hře Roberta Andersona Víš přece, že neslyším, když teče voda

Evě Kodešové za roli Harriety

                                                   ve hře Roberta Andersona Víš přece, že neslyším, když teče voda

DS Pod zámkem, Kyjovice za inscenaci

                                                                                                     hry Jeffa Barona Návštěvy u pana Greena

DS bratří Mrštíků, Boleradice za inscenaci

                                    hry Oldřicha Daňka Kulhavý mezek aneb Výbuch na jičínském zámku

Elišce Bochové ml. za pedagogické schopnosti aplikované na uvedení

                                                                                                                                                       hry Úča musí pryč!

 

Na návrh odborné poroty LII. národní přehlídky
venkovských divadelních souborů ve Vysokém nad Jizerou
Krakonošův divadelní podzim 2021
přehlídka udělila tyto ceny:

Jitce Smutné za roli Helgy Philbyové

                                                                                                   ve hře Davea Freemana Dovolená s rizikem

Tomáši Vodvářkovi za roli pana Greena

                                                                                                ve hře Jeffa Barona Návštěvy u pana Greena

Janu Sieberovi za roli Rosse Gardinera

                                                                                                ve hře Jeffa Barona Návštěvy u pana Greena

Janu Korábovi za roli dědka Vambery

                              ve hře Oldřicha Daňka Kulhavý mezek aneb Výbuch na jičínském zámku

Janě Jirgalové za roli Markéty

                              ve hře Oldřicha Daňka Kulhavý mezek aneb Výbuch na jičínském zámku

Zbyňku Háderovi za roli principála Jakuba Grundleho

                              ve hře Oldřicha Daňka Kulhavý mezek aneb Výbuch na jičínském zámku

Josefu Širhalovi za herecký výkon

                                                                                                                  ve hře Marie Jones Plný kapsy šutrů

DS AMADIS, Popůvky u Brna za kostýmy

                                                                                                                  ve hře Marie Jones Plný kapsy šutrů

Václavu Špiritovi za dramaturgickou volbu

                                                                                                                                     hry Maxima Gorkého Vassa

Jiřímu Chadrabovi za roli Pavla

                                                                                                                               ve hře Maxima Gorkého Vassa

Aleně Herman za scénář

                                                                                                                                   k inscenaci Odpusť, Natašo!

Martinu Cuřínovi a Marku Hermanovi za světla a zvuk

                                                                                                                                   k inscenaci Odpusť, Natašo!

Jarmile Baranové a Václavu Bendovi za hereckou souhru

                                                   ve hře Roberta Andersona Víš přece, že neslyším, když teče voda

Zvláštní cenu ředitelky přehlídky:

Evě Kodešové za záskok

                                                   ve hře Roberta Andersona Víš přece, že neslyším, když teče voda

Cenu Dušana Zakopala:

Tomáši Vodvářkovi za nejlepší seniorský výkon přehlídky v roli pana Greena

                                                                                                ve hře Jeffa Barona Návštěvy u pana Greena

Zvláštní cenu poroty:

souboru ŽUMPA Nučice za pohotový a přínosný záskok

                                                                                                                       se hrou Jamese Grahama Přiznání

Hlavní cenu poroty:

Ondřeji Buchtovi za nejlepší herecký výkon přehlídky

                                                                                                                  ve hře Marie Jones Plný kapsy šutrů

DS AMADIS, Popůvky u Brna za inscenaci

                                                                                                                        hry Marie Jones Plný kapsy šutrů

 

Na návrh odborné poroty LII. národní přehlídky
venkovských divadelních souborů ve Vysokém nad Jizerou
Krakonošův divadelní podzim 2021

přehlídka do programu Jiráskova Hronova 2022
nominace neuděluje

a bez udání pořadí doporučuje

inscenaci hry

Kulhavý mezek aneb Výbuch na jičínském zámku

v provedení

DS bratří Mrštíků, Boleradice

inscenaci hry

Návštěvy u pana Greena

v provedení

DS Pod zámkem, Kyjovice