Entries by david

Marie Jones: Plný kapsy šutrů

Divadelní soubor Amadis Popůvky Chvála střihu Festivalové recenze (přinej-menším ty moje) leckdy začínají takovou formulkou, že inscenace je velice povedená, ale v recenzi si autor dovolí zmínit pár problematických aspektů. Já si dovolím k Plnejm kapsám šutrů přistoupit opačně: než začnu snášet nemalé množství chvály, chci podotknout, že mi takovéhle divadlo není coby divákovi úplně nejvlastnější a že […]

Oldřich Daněk: Kulhavý mezek, aneb Výbuch na jičínském zámku

DS bratří Mrštíků Boleradice Boleradický hřebec španělského chovu Boleradický soubor je soubor velmi zkušený, pracující kontinuálně od konce čtyřicátých let, od začátku let osmdesátých pak důsledně pracující na svém divadelním profilu skrze předlohy klasické, často s tématy z vesnického života (např. Maryša, Kříž u potoka…), tituly, v nichž využívají své výrazné muzikálnosti (např. Cikánský baron, Divá Bára…) nebo předlohy komediální (např. Zvonokosy, […]

James Graham: Přiznání

Ochotnický spolek Žumpa (Žebravé UMělecké PAnoptikum) Nučice Jestliže jsme se do dnešního dne měli připravit a zhodnotit jednotlivá představení a jejich protagonisty, musím začít velkým poděkováním nučickému souboru za operativní nahrazení původně ohlášeného titulu KLUB jiným jejich zajímavým titulem – PŘIZNÁNÍ. Důvody jsou v dnešní době zcela nepřekvapivé – COVID 19!! Jeden ze tří představitelů KLUBU takříkajíc „spadl“ […]

Jeff Baron: Návštěvy u pana Greena

DS Pod zámkem, Kyjovice Když si soubor z Kyjovic vybíral do svého repertoáru hru amerického dramatika a scénáristy Jeffa Barona: Návštěvy u pana Greena, jistě už tušil, že se jedná o velmi populární hru pro dva herce, která byla uvedena ve více jak padesáti zemích světa. V Česku nevyjímaje. A také věděl, že má dva herce, kteří tyto obtížné postavy uhrají. […]

Dave Freeman: Dovolená s rizikem

DS Osvětové besedy Velká Bystřice Divadelní soubor Osvětové besedy Velká Bystřice není na vysocké přehlídce nováčkem; dlouhodobě pěstuje dramaturgickou pestrost (důsledně se věnuje nejen komediím, ale „na střídačku“ uvádí i náročnější tituly typu Arrabalova Fanda a Lis nebo Wedekindova Probuzení jara), je znám poctivostí v přístupu ke studovaným hrám a také dlouhodobým sebevzděláváním (jeho členové mimo jiné nikdy nechybí […]

Antonín Procházka: S tvojí dcerou ne

DS J. K. Tyl Meziměstí Hry lásky šálivé O zahajovací večer Krakonošova divadelního podzimu se postaral DS J. K. Tyl z Meziměstí – a hned na úvod podotýkám, že do značné míry šlo o zahájení šťastné. Meziměstští pod vedením Ireny Kozákové neměli vůbec snadný úkol, a proto bych rád přes jisté výhrady, jež vznesu, poznamenal, že jde o inscenaci evidentně […]