Recenze: Petr Jan Svoboda

ŠAMU Štítina

Páteční představení „Štítin-ských Amáků“ mě přeneslo zpátky do let, kdy jsem jako člen činohry Národního divadla v Praze musel o sobotách a nedělích hrávat nepopulární „dvojáky“. Kdo by náhodou nevěděl, co to „dvojáky“ jsou, tak vysvětlím, že se hraje stejný titul dvakrát za sebou. Ovšem v Národním divadle je mezi nimi minimálně dvouhodinová pauza.

Když jsem to vydržel svého času jako herec v Lucerně, Fidlovačce, Kutnohorských havířích a podobných titulech, řekl jsem si, že to v pátek musím vydržet jako divák Fantastické ženy. A přiznám se, že jsem nelitoval – tedy svého rozhodnutí. Litoval jsem však všechny tři kolegy, kteří měli mezi představeními zhruba 30 minut a potvrzuji, že v Národním by do toho za těchto podmínek rozhodně nikdo nešel. Na druhou stranu však naplnit dvakrát po sobě plný sál vysockého divadla je zážitek, který se tak často neopakuje. A frenetický aplaus, který po obou reprízách zněl hledištěm, je opravdu tou nejlepší odměnou za jistě fantastický, ale stoprocentně vyčerpávající výkon všech zúčastněných.

Jak je u divadla zvykem, každé představení je originálem. A tak i každá repríza má své specifické kouzlo a já si ho mohl opravdu vychutnat dvakrát.  Přiznávám, že text kanadského dramatika a herce Norma Fostera jsem neznal, a tak jsem se podobně jako většina diváků nechal unést jistým tajemstvím, které Fantastickou ženu obestírá. Zcela záměrně jsem se v odpoledním představení zaměřil jen na děj inscenace a večer jsem už detailně sledoval jednotlivé výkony. A měl jsem opravdu radost. Kreace Lenky Ferenz je pro mě doslova objevem a skláním se zejména před jejím nasazením a neskutečnou vitalitou a barevností všech jejích variací na ženskost. Nejen, že je pro roli Fantastické ženy jako stvořená svojí postavou, ale i gestem a mimikou obličeje je jednoznačně tahounem představení. Oběma pánům věříme, že jsou jí okouzleni, zmateni, šokováni – prostě manipulováni přesně podle jejích přání. Jakmile je na jevišti ona, děj se rozbíhá závratným tempem a zejména ve druhé polovině představení, kde se nám herečka, na malé ploše, ale s velkým efektem, předvede v několika polohách od „sebevědomé“, přes „citlivou“ až po „skromnou“, máme skoro namoženou bránici a červené ruce od potlesku. Ano, myslím, že tolik potlesků, zatím nevyvolalo žádné představení na letošní přehlídce. Ale nechci zapomenout ani na Ondřeje Bendu a Lukáše Vlčka. I jejich postavy vyvolávají v hledišti příznivou odezvu a divácký potlesk odměňuje nejen vtipný text, ale i jeho herecké ztvárnění. Oba spolu nejen „mluví“, ale evidentně se vzájemně inspirují a domnívám se, že i když to samozřejmě nemohou dát veřejně najevo, že se i náramně baví.

Režisér (a otec Ondřeje) Václav Benda si tuhle komedii prostě skvěle obsadil, a tak jde jen o to, jestli i vytvořil optimální rámec pro jejich tvorbu. V zásadě by se dalo říct, že ano. Že jednouché a stále stejné prostředí pokoje nenabízí příliš mnoho možností. Přesto si dovolím některé věci zopakovat, tak jak o nich na seminářích neustále mluvíme. Kostýmy – v programu jsou uvedeni jako autoři sami herci.

Václav Benda není žádný začátečník, a tak si myslím, že by pro příště měl uplatnit trochu „tvrdší ruku“ a zejména u Lukáše Vlčka trvat nejen na „nějakém civilu“, ale zapřemýšlet na variantách cestovních, postelových, domácích atd. a rovněž Leonův kostým by měl charakterizovat rádoby umělecké zaměření „ne-úspěšného spisovatele“. Naopak oblečení Lenky Ferenz i herecká práce s ním, je dokladem, že právě kostým může být velkým pomocníkem a doslova spolutvůrcem.

Podobně i scéna by měla být nejen židličkami a stolky na sedání a odkládání rekvizit, ale pokud autor předpokládá letitý nepořádek, který se po zásahu ženské ruky promění, měla by tato proměna být nejen na první pohled zřejmá, ale měla by nést i jistý komický prvek jasně definující, kdo a jak místnost přeměnil (nejen uklidil).

Václav Benda je podepsán i pod zvukem a světly. Tady bych naopak ocenil nejen výběr hudby (Ondřej Benda), ale právě citlivou ruku, neboť jsme na přehlídce zažili i velmi nepovedenou reprodukci a světla, která dokážou diváka zmást.

Pokud bych za každou cenu hledal nějaké maličkosti, o kterých by stálo ještě zapřemýšlet, navrhoval bych v první polovině projít text a pokusit se ho v některých místech prokrátit. A zapracovat na pointách jednotlivých scén, aby byly jasně herecky ukončeny a daly divákovy informaci, že se posunujeme v čase a pokud byl spokojený, že může zatleskat.

Ve „Slově o představení“ soubor uvedl : „Poučení ? Jsme jenom lidé, odpouštějme si prohřešky, mějme se rádi a nesnažme se násilím nikoho měnit!“

Budu rád, když to vztáhnete i na tuto recenzi – bavil jsem se totiž jako všichni, kteří v pátek usedli do hlediště v 17 nebo ve 20 hod. Náročný a vyčerpávající „dvoják“. Ale výsledek je fantastický podobně jako samotný název hry.

 

Recenze: Alexandr Gregar

Divadelní soubor bratří Mrštíků Boleradice

Boleradický soubor má jistojistě ve Vysokém nad Jizerou své domovské právo. A možná i adresu – počet jeho účastí na Krakonošově divadelním podzimu už dosahuje slušné dvojciferné číslo, a vždycky patřil k ozdobám této přehlídky…

Ostatně i letos vzbudil (za-sloužené) očekávání, zvláště když hodlal přivézt inscenaci autora, s nímž v minulosti slavil nejeden zasloužený úspěch – inscenace Maryši či Roku na vsi patří k nezapomenutelným opusům tohoto souboru. A navíc Vilém Mrštík (i jeho bratr Alois) neodmyslitelně patří do rodného listu boleradických – nejen proto, že je mají v názvu, ale také proto, že je hrají jako autora(ry), kteří významně souvisí s prostorem poblíž Boleradic (v Divákách má V. M. hrob). Navíc herci a inscenátoři Divadelního spolku bratří Mrštíků mají cit pro poetiku jejich textů a zároveň i cit pro zpěvnost, košatost, syrovost i něhu tohoto kraje vína a písní.

Pohádka máje vše z těch krajových atributů nabízí: je to laskavý příběh o probouzené dospělosti (v inscenaci dokonce kontrasignované prostřednictvím „retromotivú“ dospělé Helenky a Ríši). Také je to o naději i strachu, o dychtivém mládí i šedé próze života. V podání boleradického souboru můžeme najít vše z tohoto repertoáru. Byť bychom, hodnotíme-li celkové vyznění inscenace, mohli dojít i k přesnějšímu titulu: Pohádka máje – bez vášně...

Té jakoby se celkovému tvaru inscenace (i hereckým výkonům) nějak nedostávalo, vidíme  sice velmi pěkné (většinou) herecké výkony, slova plynou umně a vědomě, tančí se, zpívá. Ale jakoby opatrně, z jednání nepramení konflikt, máloco vede jen k náznaku napětí, Ríša se Helenky snad ani (pořádně) nedotkne, a když, tak mimo vášeň… Vzpomínal jsem včera večer na inscenaci Divadla Na provázku z roku 1977 (viděl jsem ji tehdy v Brně na vlastní oči), kdy z Miroslava Donutila i Ivy Bittové vášeň přímo tryskala a Revírník (Jiří Pech, jak jinak) nadával  a řval. Samozřejmě boleradickým nevyčítám, že se chovají mírněji a že potlačili např. i mnohé repliky, které by mohly vzbuzovat – v rámci milostných vztahů, o něž v inscenaci jde, i nepřípadnou reakci publika (natož herců), dnes to mnozí tak neberou… Byť Ríšovo „ani se tě nedotknu“, když při tom Helence tiskne koleno, je jistým kouzlem nechtěného…

Boleradickým se samozřejmě podařilo připravit z původního románu a Plevovy dramatizace z 50. let minulého století (i vkladem režisérky Ivy Kahounové) inscenaci jako určitou fresku, mozaiku, klipový soubor obrazů ze života moravské vesnice. Navíc s mnoha jejími atributy realizovanými v kostýmech, v písních, ve scéně – jí dominují stylizované a přitom konkrétní krajinné motivy blízké impresionismu (odkaz na dobu i část autorova uměleckého vyznání) promítané na textilní závěs. A propó – vlastní hrací prostor je minimalistický, pár rekvizit či kousků mobiliáře, židle, stoly a postel (na kolečkách), a to perfektně a v rámci scénického pohybu vše nenápadně přemísťované. Přední rozlehlý prázdný prostor i zadní část jeviště za projekční záclonou, kde se odehrávají symbolické davové scény (a kde nám také objevuje retro obraz zestárlých Helenky a Ríši) nám nabízí i průnik do modernějších podob divadla…

Problémem inscenace je – možná – hudební složka, poněkud nesourodá a různé kvality (stylem i špatnou hlasitostí. Zvláště problematická je ona jakási dechovková hudba coby ilustrace tanečních scén. A nejsilnější hudba působí tam, kde živě zazní v písních – ty navíc přispívají k rytmizaci děje a mají hlubší stylotvorný význam, nejsou jen kulisou. Škoda, že s tímto (pouze naznačeným) principem nepracují inscenátoři vědomě – a více.

Herci jednají přirozeně, akcentují svůj smysl pro poetiku textu, hrají přehledně a srozumitelně, režisérka buduje situace smysluplně a dokonce i stylově trochu „vznešeně“, jak se to zřejmě k autorské ikoně sluší. Byť by se jistě našly i jiné prostředky či jiná, plastičtější a logičtější řešení, ale to je na rozhodnutí režisérky a souboru… Někteří herci nezapřou sklon k vyzkoušenému psychologickému realistickému hraní, které patří k jejich životní zkušenosti. Ovšem velmi sympatický, promyšlený (a nejen „ze vzduchu chycený“) výkon nabízí představitel Ríši. Do jisté míry i půvabná Helenka, byť její hra „na naivku“ by mohla mít překvapivější (a zábavnější) konsekvence… Škoda, že propracovanějších situací (kromě pravděpodobného dialogického jednání, kterým herecký soubor vědomě vládne) – jako byla např. situace, když Ríša pod stolem loví pozvání do Brna – nebylo více. Někde by k větší přesvědčivosti a významotvornému jednání stačil jen krok.

Boleradická inscenace Pohádky máje je však také jistý fenomén: dýchá na nás sice starými časy a lehkým příklonem ke skanzenu, a nejen tématem či víc než sto let starým stylem dramatického spisování, což vůbec nevadí – protože současně také lehce naznačuje ovlivnění současným světem (divadla). Inscenace Pohádky máje nám samozřejmě nabízí jaksi nostalgickou a snad i trochu sentimentální podobu tradičního divadla, jenže z pramene čistého, divadla vědoucího, pokorného a láskyplného. Je to, a to nemyslím ani trochu pejorativně, takové amatérské či chcete-li „ochot-nické moravské národní divadlo“, které má svou chuť a vůni, svou sílu a hlavně svůj smysl – a to stále. Ono totiž to „tradiční venkovské divadlo“ má něco do sebe…

 

 

Recenze: Alexandr Gregar

Ochotnický divadelní spolek J. K. Tyla Mýto

Středeční večer patřil (opět) zcela naplněnému sálu divadla Krakonoš – a jeho jeviště třem dámám z Divadelního souboru J. K. Tyl Mýto, malé obce z brdského podhůří… Pod vedením režisérky Petry Končalové nastudovaly komedii Jeana Clauda Danauda v překladu Jaromíra Janečka. Ten podobných textů, hlavně francouzské provenience, přeložil už víc než stovku. Hra Ach, ta něha našich dam patří k těm jeho zdařilejším, nešustí papírem, jak se říká, a také proto, že nejde jen o jakousi taškařici, frašku či třeba zábavnou situační komedii, ale o text zcela jiného druhu. Snad „černou“ komedii (komedii noir, dalo by se s jistým nadhledem říci), komedii groteskní, krutou i satirickou, v jistém smyslu i absurdní – a to jak příběhem v jeho celku, tak mnohými jednotlivými situacemi. Téma se zdá značně feministické, jenže ho napsal dramatik – muž. Což je vlastně absurdita, včetně libozvučného názvu Ach ta něha našich dam, další vlastně autorova schválnost a léčka; co je vlastně něžného na případu elektrickým nožem od těla oddělené hlavy rukou manželky, která už, po pěti dětech, nemůže snést, že na ní pořád leze…

Text hry doslova hýří vtipnými, byť často i drsnými bonmoty (či drastickými popisy dějů mimo scénu) téměř až Tarantinovského ražení, které si ovšem zaslouží přesnou interpretaci – a především logické pochopení podtextů a nadsázky v nich obsažené – text nelze jen „dramaticky  vrhat do prostoru“, je třeba zacházet s ním konkrétně, přesně a nikoliv jen přibližně, obecně…

A v tom spočívá základní problém inscenace. Lépe se daří Lence Bartošové v roli Slečny Petitpas (pokud svou hereckou energii udrží na uzdě a nesklouzne do frašky), její herecký výkon je uvěřitelný. Irena Kreutzerová v roli Vdovy na text příliš tlačí bez ohledu na jeho významy a smysl, a ani Gita Palková se nevyhne příliš obecnému a pouze slovnímu jednání, takže mnohé z informací, důležitých pro děj, nám uniká. Škoda, že se herečkám nedaří poslouchat se navzájem a podle toho reagovat.

Celá hra se odehrává kolem zahradní lavičky, občas v blízkém (nekonkrétním) prostoru, který plastičtější tvorbě situací také příliš nepomáhá, nenabízí možnosti k jejich rozehrání, prostě všechno jakoby stálo pouze na slovní komunikaci. Hra plyne bez výrazněji vybudovaných situací, které by měly svůj počátek a konec a dávaly jednání smysl. Navíc i ono fyzické jednání postav je pouze přibližné, obecné, takže je obtížné rozlišit postavy jinak než nějakým vnějším znakem. Herečky jsou jistě sympatické dámy, které mají komediální dispozice, ale určitě by mohly nabídnout více, pokud by spolu s režisérkou hledaly plastičtější a konkrétnější významy (i podobu) jednotlivých situací i způsob jejich hereckého provedení.

Zásadní ovšem je, jak se vyrovnat s tématem hry, s tím, o čem hrajeme – o nenávisti k mužům? Nebo o nedostatku lásky, či o osamělosti – to všechno hra totiž nabízí. Ale není to pouze v textu, který zní v inscenaci nejvíc (a často překotně), je to hlavně v myšlení postav, ve výkladu jejich vzájemné komunikace, v jejich vzájemné citlivosti. Na první pohled (či přečtení) jde samozřejmě o vtipný scénář (ostatně dařilo se mu již na mnoha českých, i amatérských jevištích), diváky může do jisté míry zaujmout provokativností či několika „hláškami“ – zvláště třeba erotického rozměru, ale co je to platné, když to je pouze ve slovech a nikoliv jednání postav v konkrétních situacích, byť za zdařilou lze označit např. návrat Slečny Petitpas, když se vypořádá s uťatou hlavou svého idolu..

Přestože lze mít k inscenaci významově nelehkého a provokativního textu o „něze“ našich dam v provedení mýtských hereček mnoho výhrad, je třeba ocenit odvahu s jakou k nastudování přistoupily i energii, která jejich výkony provázela. Ostatně závěrečný aplaus korunoval i toto představení – bez ohledu na výhrady, které k inscenaci DS J. K. Tyl z Mýta lze mít.

 

Recenze: Jaroslav Kodeš

Divadlo Stodola Sivice

Divadlo Stodola Sivice je soubor působící v obci na okraji Brna od roku 2000. A hned od začátku prokazuje své kvality v oblasti amatérského divadla, a to nejen toho venkovského. Zásluhu na tom mají mimo jiné režiséři, jako například Martin Beneš, Klára Havránková, Ondřej Buchta, Marek Šudoma, Zdeněk Hilbert či Jan Říha. Posledně jmenovaný je podepsán i pod inscenací  autorů – libretisty Oldřicha Daňka a skladatele Jana Franka Fischera – Jedno jaro v Paříži aneb Krvavá Henrieta, kterou jsme viděli na letošním KDP.

Jedná se o hru, která vznikla pro Divadlo na Vinohradech na sklonu 90. let 20. století. Autor se inspiroval skutečnou událostí z Paříže roku 1914, soudním procesem, v němž je manželka ministra financí Roberta Caillarda obviněna z vraždy šéfredaktora časopisu Figaro. Daněk libreto napsal jako rekonstrukci samotného procesu, formou brechtovského divadla na divadle a společně se skladatelem Fischerem mu dali finální podobu muzikálu. Sami ho v podtitulu nazývají muzikál pro činoherce.

A jak si Divadlo Stodola poradilo s muzikálovou formou na amatérské půdě? Nejdříve si text trochu přizpůsobilo k obrazu svému. „Hodně jsme škrtali, text je původně o třetinu delší, je v něm původně ještě další rámec divadla na divadle, který jsme si dovolili vypustit. Ansámbl inscenaci hraje v sedmi lidech. Má jich být osm, ale škrtli jsme ještě jednoho zřízence ze dvou. Byli jsme k redukci donuceni personální krizí, a zároveň se role zřízence tolik nedrobí,“ říká Jan Říha, režisér inscenace. Další úprava, korepetitorem Martinem Hanákem, se týkala pěveckých partů, neboť tam, kde autor hudby předepisuje vícehlasy, soubor si troufl „jen“ na dvojhlas.  Hudba to není ale vůbec jednoduchá, a ten, kdo očekává typicky muzikálové šlágry, se spíše nedočká, neboť autor už při komponování počítal s hereckým zpíváním. A pak je tu ještě choreografie, bez které se tento žánr neobejde. Za tou stojí Marek Šudoma, a také vhodná scénografie, kterou si vymyslel režisér s Ondřejem Buchtou. A já konstatuji, že všechny tyto složky inscenace jsou vyrovnané a dobře slouží celkovému vyznění muzikálu.

Herci se šikovně, střihem, nenásilně a s dostatečnou nadsázkou vyrovnávají s řadou epizodních i větších postav v rámci děje. Příběh je jimi tlumočen přehledně a troufnu si zdůraznit, že až na drobná zaváhání a zašumlování, nemá nikdo v hledišti problém se v ději orientovat. A to i tehdy, kdy autor využívá jeho oblíbenou formu divadla na divadle a skoky v dramatickém čase. Dále herci dobře zpívají, a to jak sólové party, tak i ansámblovky. A že jich je v inscenaci. Škoda jen, že hudební doprovod je předem natočen, je to konzervička, která nemůže žít s představením. Živý muzikant, nebo raději aspoň tři, by tak podpořili rytmický, ale především emocionální spád celé inscenace. Choreografie jsou ve svém celku výrazně invenční, odpovídají vždy textu, který se zpívá, ale i náladě situace či okolnostem, za kterých se zpívá. A herci je opět zvládají na jedničku. Výborně jsou vyřešeny přestavby, aniž by nějak zdržovaly spád děje. A kostým jednoduše charakterizuje každou postavu. Za přímo vynikající považuji kostým Henrietty v momentě, když je jako vězeňkyně oblečena do pruhovaného, ale pruhovaného kostýmku velmi elegantního. Naproti tomu kostým jejího manžela včetně bot působí hodně, hodně ošuntěle. Tady to vám, kostymérky, uteklo.

A celkový dojem z představení? S tím, kdo ve hře vidí jen nezajímavý bulvární příběh bez překvapení, nemohu plně souhlasit. Ano, díváme se na lehkonohou múzu, výborně zahranou, která si za základ klade především pobavit diváka. Ale nenajdeme ve hře, v inscenaci víc? Pro mě je to například stádní, manipulovaný vztah veřejnosti k samotnému procesu s vražedkyní a jeho vývoj v čase. Opravdu jsou motivem vraždy jen kompromitující materiály, které novinář údajně vlastnil? Nebo se za zločinem skrývá víc? Prostě autor používá brechtovský přístup, kdy na začátku hry sdělí divákům, jak to dopadne, aby pak v ději odhalil příčiny a motivy.  Daněk spolu s Fischerem připravili srozumitelný příběhem s hrdiny, kterým můžeme fandit, s hezkými, dobře zakomponovanými písničkami posunujícími děj. Ale nejen to. Byli autorsky nároční na sebe, a tím pádem i na herce a režii. Šikovně do hry před třiceti lety vložili několik témat, která rezonují i s dnešní dobou. Protiválečné téma se nabízí na první pohled, ale já si myslím, že inscenace je především o manipulaci s veřejným vědomím. Jak aktuální! A za to souboru děkuju.

 

Recenze: Petr Jan Svoboda

MALIS při DS Scéna Libochovice

 

Jestliže bylo našemu lektorskému sboru (alias porotě) na jednom z předchozích seminářů přičteno k dobru, že dokáže jako jeden z mála prezentovat i odlišné vidění na tu kterou inscenaci, tak pondělní scénická adaptace inspirovaná komiksem Pavla Čecha Tajemství ostrova za prkennou ohradou by mohla být dalším příkladem. Od obdivu k hravosti a fantazijnosti, až po absenci srozumitelnosti a nečitelnosti příběhu.

Ale pojďme postupně: Většina inscenací režiséra Ladislava Valeše přináší vždy něco, co je činí výjimečnými a co se vymyká běžné produkci na amatérské scéně. Ve slově o představení se konstatuje, že půjde o „příběh o přátelství, pocitu viny a smíření, který nás vrací do doby, kdy klukovské přátelství bylo stvrzováno krví“. Režisér si vybral k prezentaci takového příběhu tři mladé členy souboru MALIS a adaptoval pro ně výše zmíněný komiks Pavla Čecha. Jestliže se kritériem postupu na KDP stalo zdařilé předvedení hravosti, nápaditosti a fantazie a vycházelo i z oceněné režisérovy adaptace, pak všichni přítomní s napětím očekávali, jak mladí a logicky neostřílení herci zvládnou přenos na jinou scénu a jak se vyrovnají nejen s trémou, ale i s onou výjimečností, která k Valešově přístupu neodmyslitelně patří. V tomto případě k předvedení, které jakoby vzniká právě teď a před námi a je charakteristické právě svou bezprostředností, originalitou a fantazijností. Tady musíme konstatovat, že všichni tři mladí herečtí adepti projevují nesporný talent a věříme, že zkouškové období a zkušenost režiséra pro ně znamenalo jednoznačně pozitivní etapu v jejich, doufejme, dalším hereckém růstu. Štěpánka Cimrmanová se nám zdála v tomto směru nejdál, ale ani oba její partneři, Kristián Valeš a Štěpán Bližík, se rozhodně nemají za co stydět.

Jisté pochybnosti však přináší právě ten nejtěžší požadavek na takovouto prezentaci, a to je ono přenesení autentičnosti, bezprostřednosti a hravosti, která se reprízováním nesmí „zautomati-zovat“, ale musí se stále jevit jako by vznikala právě teď a všechny tři herce o to víc zajímala a bavila. A tady se patrně projevila přece jen nezkušenost všech tří talentovaných interpretů. Řada sekvencí, které na zkušebně jistě vznikaly spontánně, se ve včerejším představení bohužel prezentovala „narežírovaně“ a předem připraveně, a tím bohužel ztrácela onu jedinečnost a hravost oceňovanou při výběru na vysockou přehlídku. Přesto jsme rádi, že se tento typ představení na KDP objevuje a rozhodně jej obohacuje.

Na začátku jsme zmínili i jistou nečitelnost a nesrozumitelnost samotného příběhu. Částečně může být způsobena i hereckou nezkušeností trojice interpretů, ale věříme, že zkušený režisér, jakým bezesporu Ladislav Valeš je, by měl ještě zasáhnout jak do textu, tak i do samotného provedení, a to zejména na začátku, aby divák dostal jednoznačnou informaci, kdo příběh vypráví a tím pak logicky pochopil i závěrečné vyústění.

Na závěr se zastavme u jednoduché scény, rekvizit a kostýmů.  U takto pojaté inscenace však zdánlivé maličkosti mohou hrát důležitou roli. Jestliže mají Štěpánka a Kristián oba černé kalhoty a červenou mikinu a Štěpán je „dozelena“, začne hloubavý divák přemýšlet proč ?? Na fotografiích z předchozích repríz jsme objevili oblečení, které tyto myšlenky neevokuje. Bylo proto dobré myslet i na takové věci. Podobně třeba stůl. Jeden „hraje“ od začátku až do konce – od tajných chodeb až třeba po kostel, a druhý v pravém portálu je „pouze na rekvizity“? Takto výrazný prvek jednoznačně odvádí pozornost.

Není třeba si však stýskat – zajímavý tvar, mladá nastupující herecká generace – tak jestliže lektorský sbor pomáhá a inspiruje a porota hodnotí a známkuje, chceme být tentokrát tím prvním.

 

Recenze: Petra Richter Kohutová

Kazimír Lupinec: Upokojenkyně

DS J. K. Tyl Brodek u Přerova

Je třetí den přehlídky – a podruhé sledujeme představení o stáří a tématech souvisejících. Je to dobře, téma konce života je potřeba otvírat. Když už pro nic, tak proto, abychom se z něj, až k němu dospějeme, nepo… Slova z názvu pátečního představení – „dokud se tančí“ – bychom mohli doplnit kočvarovským „ještě se neumřelo“ a s až furiantsky optimistickým fortelem nám o tom hrály dámy z Homolí. Brodeckým Upokojenkyním dominuje téma odcházení – odcházení přátel a světa, jak jsme ho znali, odcházení fyzických a mentálních sil, zdraví, vztahů, paměti, identity – pojednané s humorem zdánlivě laskavějším, ale ve skutečnosti a v dopadu o dost drastičtějším a absurdním.

Brodecký soubor s dlouholetou historií vždy volil kvalitní předlohy. Ti, kteří pamatují éru režiséra Vladimíra Čapky (prožil ve službách souboru více než půlstoletí), vzpomínají na řemeslně zdatně zrežírované tituly. Povětšinou se jednalo o ty klasické, ať už z komediální oblasti (Shake-spearův Večer tříkrálový, Čechovova Ženitba, Šamberkův Blázinec v prvním poschodí…) či dramatické provenience (Maryša bratří Mrštíků, Tylova Paličova dcera…). V posledním desetiletí se v režii střídají Liběna Hasová, Eva Procházková a Martin Šmída a v této „čapkovské“ tradici pokračují. Sklízejí zasloužené uznání jak za tituly pro děti (autorský Král zvířat a dvě preusslerovské variace, Čarodějův učeň a Malá čarodějnice, byly k vidění na Popelce Rakovník), tak za ty pro dospělé (např. v roce 2013 jsme na KDP viděli Veberova Blbce k večeři). K tomu lze připočíst značnou dramaturgickou odvahu, již projevili např. uvedením na našich jevištích nepříliš frekventovaného titulu Miro Gavrana Vše o ženách – a samozřejmě i uvedením Upokojenkyň.  Prověřená, ale nikoli mainstreamová komedie se zdánlivě bakalářským východiskem (babička leží dvanáct let v domově důchodců a navštěvují ji příbuzní…), ale značně nadsazeným pokračováním (…babička projeví přání zemřít a příbuzní jí to chtějí dopřát, ale stále se to nevede), vznikla v dílně Kazimíra Lupince, čili Jana Červeného, alias „Červa“ z kladenského divadla VAD, a díky balancování na hraně banality a patosu, empatie a nadhledu, černého humoru a nostalgie, k tomu množstvím dalších motivů (tristní situace ve zdravotnictví, zneužívání nebo okrádání seniorů, generační neporozumění…), oslovila mnohé diváky. A také tvůrce! Lupincova hra brázdí amatérská jeviště (třeba ve Štítině ji reprízovali čtyřicetkrát) a zamířila i k profesionálům, v roce 2018 ji uvedl na Malé scéně ve Zlíně režisér Petr Michálek. A z okouzlení kladenským představením zhlédnutým na Jiráskově Hronově se vyznal i brodecký režisér Martin Šmída, který se rozhodl téma Upokojenkyň, cituji, „vrhnout do veřejného prostoru“.

Mezi klady brodecké inscenace patří přehledně převyprávěný základní příběh. Také vynikající představitelky titulních rolí, Aneta Klvaňová jako Anna Vrbičková a Ludmila Binderová jako Marie Ptáčková, které vládnou výbornými konverzačními schopnostmi a mají dokonale odpozorované projevy stáří (od charakteru řeči po zpomalené reakce) a dokážou je prezentovat se vší vážností – a ano, i směšností, aniž by je však parodovaly. Slušně jsou vystavěné dialogy v domově důchodců, podtrhující absurditu tamního existování (zejména vstupní, „představovací“ se po-vedl). Sympatická je věcnost u drastičtěji napsaných postav (mám na mysli „obšourníka“ pana Vaňka v podání Štěpána Procházky). A závěrečná tragikomická „svatební“ scéna, rozdělená do několika sekvencí oddělených tmou, v níž se mísí živé postavy s mrtvými, paní Vrbičková je ujištěna (v předsmrtném filmu života nebo v živém snu?), že vše, co ji trápilo, bude vyřešeno, a odchází se svou poslední láskou Oldřichem do jiného světa, je vcelku působivým završením inscenace.

Problematická je v elementární rovině nepřítomnost televizního přijímače na scéně. Ve hře se mísí tři reality – ta skutečná, ta snová a ta umělá, mediální. Zatímco skutečnost je jasná a snovost podtrhuje modré světlo, přítomnost onoho mediálního světa není dostatečně zřetelně prezentována. Přítomnost člověka, který komentuje kdeco, od Alzheimera po důchodcovský sex, působí nejen rušivě, ale hlavně – co v příběhu dělá, se hned tak nedozvíme. A tak fakt, že v představách paní Vrbičkové se stává snovým milencem a následně ženichem Oldřichem televizní pseudocelebrita, by zasloužila dodefinovat a zpřesnit. (Kolega Petr Svoboda navrhl velmi pěkné řešení s metaforickým přesahem – stačilo by, kdyby na rampě stála nápovědní budka, která by při předělech či přestavbách televizně zasvítila…) Režisér by měl zvážit další práci a pomoc představitelům Vlastíka, Jaroslava a později i Erika Vrbičkových, tedy Jiřímu Procházkovi, Jiřímu Urbanovi a Tomáši Zbožínkovi – jejich domácí výstupy jsou kvalitativně hodně pod výstupy v domově seniorů, místo živelného přecházení by jim slušelo pevné aranžmá – a také vědomí, že civilní scény na divadle nelze hrát civilně (s tím souvisí velmi špatná úroveň jevištní mluvy). Ve výpravě jsou dobře řešeny podložené postele a přestavby na byt, ale kostýmování je vysloveně odbyté – během sledovaného příběhu přece běží čas a nechce se věřit, že např. Vlastimil či Jaroslav se nikdy nepřevlékají.

Navzdory těmto výhradám mě představení potěšilo. Upokojenkyně jsou báječný materiál a je dobře, že jste si ho vybrali, Brodečtí. Díky za to.

 

Recenze: Petra Richter Kohutová
Gary Edwards a DOVEDA: Legenda o zbloudilých duších
DOVEDA Soupnice
Při tvorbě inscenace Legenda o zbloudilých duších se sešly tři pozoruhodné fenomény.
Gary Edwards je prvním z nich. Vystudovaný lékař a hudebník, absolvent americké akreditované klaunské školy, múzický člověk v pravém slova smyslu – a také propagátor myšlenky terapeutického působení humoru ve zdravotnictví, který v roce 2001 u nás založil občanské sdružení Zdravotní klaun a spojil s ním svůj další život. Původně jako nemocniční klaun i působil, dnes je hlavně předsedou správní rady sdružení, pomáhá s rozjezdem podobných projektů (dosud např. v Polsku, Chorvatsku atd.), o daném tématu pořádá přednášky, radí a koučuje. Hraje na šest nástrojů, komponuje, píše, maluje… Zároveň je to světoobčan, který se usadil v obci Končiny u Sloupnice a spolupracuje s ochotníky z Dovedy – po pět let starém Českém dějáku na jejich historicky desáté inscenaci.
Fenomén číslo dva – sloupnický Doveda (čili DObrovolný VEsnický Divadelní Ansámbl). Pokud měříme „světskou slávu“ souborů účastí na národních přehlídkách, pak patří mezi ty superúspěšné – z deseti inscenací, vytvořených od založení v roce 2003, osm postoupilo na KDP a dvakrát na Jiráskův Hronov. Soubor staví své inscenace na smyslu pro humor, pro paradox a ironii, na fantazii a kreativitě svých herců/ hereček a jejich hudebním a pěveckém nadání. Je respektuhodné, že sloupničtí volí velmi rozdílné předlohy – od travestií pohádek (Král k sežrání, Peklo s.r.o. či Filuta Pepíno), „nefalšované kovbojky“ (Smrtí to nekončí) a longenovské frašky (Soudce jako břitva) přes plnokrevný italský muzikál (Alelujá dobří lidé) a rasantní úpravu muzikálu českého (Světáci) po počiny čistě autorské – pět let starý Český děják a letošní Legendu o zbloudilých duších.
A třetím fenoménem je tzv. velký muzikál v českých poměrech – respektive muzikál jako žánr, který vyžaduje nadstandardní disponovanost účinkujících, velkolepou výprav a vynikající technické zázemí pro množství efektů a který je diváky vnímán nejen jako povinně zábavný, ale dokonce až jako ohromující a oslnivý. Titíž diváci jsou si přitom většinou vědomi toho, že muzikál je zároveň postaven na množství klišé, v převážné většině na chatrném ději, typizovaných postavách a hudebních číslech stupidně otextovaných, ale s chytlavými melodiemi – ale tolerují to, protože jsou emocionálně zasaženi a dostává se jim pocitu, že jsou přítomni něčemu výlučnému a velkolepému. Aby bylo jasno – k muzikálu mám pozitivní vztah a posledních pět let jsem na několika z nich s potěšením spolupracovala. Ale domnívám se, že inscenace Legendy o zbloudilých duších má ambici být vyjádřením vztahu sloupnického souboru právě k muzikálu, že jak autor a režisér, tak účinkující usilovali o láskyplnou, přesto rasantní parodii tohoto žánru. Bohužel tato ambice zůstala v mnohém nenaplněna.
Důvodů je pravděpodobně několik. Slibný začátek, v němž se kormidlo proměňuje v losovací zařízení a soutěží se o rumové pralinky, mořské plody a nakonec plavbu po moři na luxusní lodi, působí vtipně, divák nenásilně vpluje do děje s úlisným kapitánem Kapitánem, blondýnou Laurou a ajťákem Robertem. Ale! Každá postava vykazuje jinou míru stylizace, Kapitán Jaroslava Nováka výborně zpívá, ale jakoby mimo postavu, navíc jeho projev v roli je na hranici civilismu (negativně se to projeví později – ve chvíli, kdy se má převtělit v pirátského šéfa), Robert Martina Škeříka je výrazněji sešněrován do podoby neohrabaného smutného muže s deformovaným hlasem, Laura Ireny Štochlové spoléhá na svou „blondýnovitost“ bez další důsledné charakteristiky. Nejpřesnější ze všech je Uklízečka Terezy Štochlové. Většina postav je však bohužel pojednána s rozdílnou mírou stylizace a mimo jiné skrze ně divák dostává rozdílné signály o tom, jak je to vlastně všechno myšleno. Tedy jestli se jedná o vážně míněný příběh ala Bludný Holanďan nebo Ostrov pokladů (abych si vypůjčila příklady z pirátské oblasti) nebo jestli jde o parodii na muzikál typu Pirátů z Karibiku v našich poměrech.
Na parodii jako by odkazovaly některé jednotlivosti – kouřostroj, na muzikálových scénách tak oblíbený, je umístěn na nesmyslném místě a používán v nesmyslných momentech, písňová čísla, obvykle v muzikálových produkcích rozpohybovaná na hranici snesitelnosti, jsou „zapíchnuta“ u pevně umístěných mikrofonů, tu a tam vyjde hudební nebo pohybový komentář (např. drásavé housle a proskotačení Kapitána s Laurou během žárlivecké písně), i některé slovní nebo situační fórky („můj ajťácký nos cítí software“, plovací vesta měnící se v neprůstřelnou, výtah, odlet dušiček…). Těch fórků je však zoufale málo a jsou rozpatlávány až k trapnosti. Navíc mluvené výstupy jsou pojednány vysloveně nedbale, činoherní části inscenace zůstal soubor dlužen asi nejvíce.
Jedno z prvních hudebních čísel má příjemnou melodii, chytlavou ústřední frázi, za niž by se nestyděl ani významný překladatel ohromujícího množství amerických děl tohoto typu Adam Novák („každá chvíle s tebou je jak dovolená“) a je odzpívána čistě, s takřka muzikálovou choreografií zahrnující pětičlennou company – zato s naprosto absentující nadsázkou. V průběhu představení jsem díky podobným výstupům nakonec nabyla dojmu, že účinkující podlehli v určité fázi touze po dokonalosti a chtějí, aby nešlo o parodii na muzikál, ale o muzikál jako takový. Kvůli tomu zůstali v půli cesty, což je veliká škoda. Je málo souborů, které jsou schopny v našich poměrech vystavět dobře znějící kapelu z vlastních zdrojů, které mají odvahu zkoušet neustále něco nového a které se vyznačují tak výraznou kreativitou. Souboru přeji, aby se příště vedlo lépe. Má na to.

Recenze: Jaroslav Kodeš
Stanislava Kočvarová: Dokud se tančí
Ženský Amatérský Spolek – ŽAS Homole
ŽAS z obce Homole u Českých Budějovic je opravdu čistě ženský spolek, který působí na amatérském divadelním písečku už od roku 2006. A za tu dobu připravil asi osm autorských inscenací od Sextánek až po Lock – Downův syndrom aneb Hlavně klid. Spolek se brzy dostal do povědomí diváků a vysloužil si i lichotivou přezdívku Cimrmani v sukních. A právem, neboť jejich vesměs úspěšné inscenace, za kterými stojí autorka a režisérka Stanislava Kočvarová, se dají charakterizovat jako chytré komedie postavené na radostném, spontánním, inzitním herectví.
Na letošním KDP jsme od tohoto souboru uviděli inscenaci s názvem Dokud se tančí (ověnčenou účastí na letošních Pikniku Volyně i Jiráskově Hronovu). Sedm seniorek, kdysi členek úspěšného tanečního klubu Mládí, se schází ve Spolkovém domě. Je to sraz po 50 letech. To je výchozí situace hry, abychom následně byli svědky, jak si účastnice obtížně hledají správný prostor pro jejich sraz, prokousávají se k vzájemné komunikaci, hledají se navzájem, hledají ve své paměti a hledají i samy sebe. A okolí, reprezentované servírkou a jakousi podivnou maškarní společností, která obsadila hlavní sál, jim k tomu vůbec nepomáhá, spíše naopak. Postupně postřehneme, že účastnice se více otevírají sobě i okolí, dozvídáme se víc o jejich životních osudech, které asi nejsou jen vycházkou do růžového sadu. V závěru inscenace, kdy seniorky hrají „ruskou ruletu“, hru na pravdu, se pak odhalují dokonale, bez póz, a to doslova duševně i fyzicky, a my společně s nimi si prožijeme katarzi, že dokud se tančí, nemá cenu propadat pesimismu. Pro někoho trochu dojemně sentimentální závěr je ovšem v duchu režijní koncepce narušen vpádem maškary smrtky. Děj se odehraje během cca čtyř hodin a v asi deseti mikro situacích, které odděluje tikot hodin, čas.
Když jsem shora použil výrazu inzitní herectví, tak tím myslím schopnost aktérek živelně s patřičnou energií sdělovat radost ze hry v obecně známých životních situacích. Jde o zábavnou, chytře budovanou inscenaci, ve které směšné i smutné jde ruku v ruce s jeho hrdinkami, které se perou či radují se životem, co to dá.
Stanislava Kočvarová nám v rozhovoru na Pikniku Volyně dává trochu nahlédnout do zákulisí přípravy inscenace. Ke scénáři říká: „On ten text sám o sobě není ani tak ke čtení, jako spíš k inscenování. Nahodila jsem typy a monology si dotvořily kolegyně. Životy si herečky napsaly samy.“ Tak to je pravda. Je to legitimní postup tvorby inscenace prověřený praxí i v jiných souborech. Dává to velkou svobodu hercům, kdy je nesvazuje tolik cizí text a mohou uvolněněji stavět situace. A k režii pak dodává: „Nevím, jak moc je tam pevná režijní ruka vidět, nebo spíš není, ale to je dobře. Působí to jako neřízená zábava, ale je to řízené divadlo. To, že to může působit nenazkoušeně, je z mého pohledu plus,“ tolik Stanislava Kočvarová.
Je mi tento přístup sympatický, zvláště když se pohybujeme na poli amatérského divadla. A zvláště toho, které nazýváme výrazem „sousedské“. ŽAS je prostě „úkaz“ který nás baví, kterému fandíme a který nechci jakkoli dehonestovat teatrologickými úvahami. Přesto se pokusím o pár postřehů, které by mohly souboru, který má už osm inscenací za sebou, přinést drobné zamyšlení.
Inscenace působí velmi spontánně, ale současně „schun-taně“. Živelnost, schopnost se odvázat až řádit, jde na úkor herecké jednotnosti – některé postavy výrazně přehrávají, jiné jsou až šedivě civilní, nebo vypadávají z typu. Rytmizace – expozice představování postav je neúměrně dlouhá, propady pozornosti jsou i při některých monolozích seniorek. Dramaturgická nedomyšlenost – jaké jsou životy jednotlivých seniorek a jejich přesnější vývoj v rámci jednoho večera, co je to za uzavřenou společnost v hlavním sále? Autorsko, režijní vklad – vstupy mladých mezi seniorky se dají brát, že jsou myšlenkově obecně správně i rytmicky k celku inscenace, ale samotná realizace je spíše na efekt, pro gag. Kromě závěrečné smrtky. Promluvy aktérek do publika, proč? Vztahy v rámci skupiny seniorek jsou spíše jen nahozené, ne záměrně budované. Kromě Servírky. Tady je vytvořena přesná a jasná dramatická situace. Občas, ve prospěch autentičnosti padne za oběť i srozumitelnost mluvy.
Tolik k inscenaci Dokud se tančí. Krátkou úvahou navážu na to, co říká Stanislava Kočvarová v rozhovoru na Pikniku Volyně. Že pevnou režijní ruku ani nechce. Asi proto, že ví, s kým spolupracuje, a že je pro ni důležitější herecká živelná spontánnost ve své inzitní nedokonalosti, než dokonalý divadelní tvar. Cesty divadla jsou opravdu nevyzpytatelné, že, milý nadšený diváku.